NESsT Polska

Edukacja zawodowa i praca dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznaj Siedlisko! Zobacz nowe video NESsT!

Edukacja zawodowa i praca dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznaj Siedlisko! Zobacz nowe video NESsT!

Siedlisko to przedsiębiorstwo społeczne, które oferuje szkolenia zawodowe i godne miejsca pracy dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób z lokalnego, wiejskiego rynku pracy. Osoby te uzyskują zatrudnienie w domu opieki dla osób starszych i przewlekle chorych oraz w firmie cateringowej obsługującej lokalne firmy, instytucje publiczne i klientów indywidualnych. Dotychczas ponad 40 młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskało szkolenie zawodowe w Siedlisku.

DLA Piper wspiera rozwój przedsiębiorstw społecznych w Polsce i Rumunii!

DLA Piper wspiera rozwój przedsiębiorstw społecznych w Polsce i Rumunii!

Dla zapewnienia najwyższego standardu wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom społecznym, NESsT rozwija sieć ekspertów, którzy pro bono dzielą się swoim doświadczeniem i profesjonalną wiedzą z różnych dziedzin, takich jak strategia i planowanie, prawo, czy marketing. Dzięki realizowanym pro bono konsultacjom, budowana jest relacja, na której korzystają obydwie strony. Przedsiębiorca zyskuje bardzo cenne, indywidualnie dopasowane wsparcie, natomiast doradca, czy mentor angażuje się w rozwiązywanie kluczowych problemów społecznych zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.