edukacja

Edukacja zawodowa i praca dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznaj Siedlisko! Zobacz nowe video NESsT!

Edukacja zawodowa i praca dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznaj Siedlisko! Zobacz nowe video NESsT!

Siedlisko to przedsiębiorstwo społeczne, które oferuje szkolenia zawodowe i godne miejsca pracy dla młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób z lokalnego, wiejskiego rynku pracy. Osoby te uzyskują zatrudnienie w domu opieki dla osób starszych i przewlekle chorych oraz w firmie cateringowej obsługującej lokalne firmy, instytucje publiczne i klientów indywidualnych. Dotychczas ponad 40 młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskało szkolenie zawodowe w Siedlisku.