Warsztat NESsT & DLA Piper dla przedsiębiorstw społecznych

NESsT i globalna firma prawnicza DLA Piper zaprosiły polskich przedsiębiorców społecznych do udziału w bezpłatnym warsztacie na temat prawnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem biznesów z misją społeczną. Celem spotkania było wsparcie podmiotów sektora ekonomii społecznej wiedzą ekspercka z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, praw autorskich, zmian w formie prawnej prowadzonej działalności czy regulacji odnośnie relacji z inwestorem.

Podczas spotkania, na którym obecni byli prawnicy DLA Piper, uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami
i skonsultować konkretne zagadnienia prawne, ważne dla rozwoju ich biznesów społecznych. Byli z nami przedstawiciele i przedstawicielki DimpactSpółdzielni Socjalnej MarginesFundacji Idealna Gmina#DeafRespectOddam odpady oraz Spółdzielni Socjalnej Wola. Wiele z problemów omawianych w trakcie warsztatu dotyczyło kodeksu pracy, czy kwestii związanych z opodatkowaniem działalności spółek non-profit.
W trakcie dyskusji zidentyfikowano też kolejne kwestie wymagające dalszego omówienia – stworzony został plan dalszej współpracy przedsiębiorstw z NESsT oraz DLA Piper. Konkluzje oraz ogólne rekomendacje prawników, które pomocne będą również innym przedsiębiorcom społecznym, nieobecnym na spotkaniu, zostaną opublikowane niebawem na stronie internetowej NESsT.

NESsT współpracuje z DLA Piper od 2015 roku. W ramach programu wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w ubiegłym roku stworzone zostały przewodniki na temat prawa pracy, prawa podatkowego, przetwarzania danych osobowych i działalności online. Osiem publikacji dostępnych jest za darmo na stronie internetowej NESsT, pod adresem: nesst.org/polska/prawo/. Śledź na bieżąco informacje o inicjatywach podejmowanych przez NESsT i DLA Piper – polub nas na facebooku!

NESsT serdecznie dziękuje DLA Piper Wiater sp.k. za zaangażowanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce!