Nauka programowania szansą na godną pracę!

Wraz z intensywnym rozwojem branży informatycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT, a co za tym idzie powiększa się rynek szkoleń programistycznych. Sektor kusi dogodnymi warunkami zatrudnienia, w tym wysokimi zarobkami czy benefitami dla pracowników. Od kilku lat także przedsiębiorstwa społeczne stawiają na kształcenie przyszłych programistów. W kwietniu z kolejną edycją szkolenia wystartowała Fundacja Dotrzymaj Kroku, która kieruje swój program edukacyjny do młodzieży opuszczającej instytucje pieczy zastępczej. Poznaj to i kilka innych przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze edukacji IT na świecie!

Dotrzymaj Kroku nad Wisłą

Fundacja Dotrzymaj Kroku powołana przez Szkołę IT Coders Lab, rozpoczęła działalność z początkiem 2017 roku. Grupa docelowa wybrana została nieprzypadkowo – osoby opuszczające instytucje pieczy zastępczej, postawione przed koniecznością usamodzielnienia się często podejmują się niskopłatnej pracy z ograniczonymi możliwościami rozwoju osobistego. Skierowany do nich program „Możesz ITy” bazuje na sprawdzonej metodologii dydaktycznej wypracowanej przez Coders Lab. Podstawowym elementem szkolenia jest intensywny kurs programowania w formie tak zwanego bootcampu. To ponad 300 godzin nauki języków i narzędzi służących budowie aplikacji, stron internetowych czy gier od strony back-endu lub front-endu, w zależności od indywidualnych zainteresowań i predyspozycji studenta. Trzecią ze ścieżek rozwoju dostępnych dla podopiecznych Fundacji Dotrzymaj Kroku jest kurs testera, o nieco mniejszych wymaganiach odnośnie zdolności technicznych posiadanych przez kursantów. Bootcampy uzupełnia przygotowany specjalnie dla tej grupy warsztat z kompetencji miękkich, szczególnie poszukiwanych wśród kandydatów do pracy.

W 2017 roku w programie wzięło udział 17 młodych osób – 10 z nich już ukończyło bootcamp, uzyskując kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w branży IT na stanowiskach juniorskich. Także w tym roku kolejna grupa 12 młodych osób, wywodzących się z domów dziecka i rodzin zastępczych z całej Polski, dołączyła do programu. W połowie kwietnia w siedzibie Fundacji EY – partnera programu – odbyła się pierwsza sesja warsztatowa poświęcona komunikacji międzyludzkiej i asertywności. Druga część warsztatów, które ułatwią młodym osobom wejście i funkcjonowanie na rynku pracy, zaplanowana jest na połowę maja. Pod koniec miesiąca grupa spotka się po raz kolejny, tym razem w krakowskiej siedzibie firmy UBS, gdzie zapozna się ze specyfiką pracy na stanowiskach związanych z IT. Latem kursanci podejmą naukę programowania lub testowania aplikacji w ramach bootcampów, a przez cały czas trwania kursu będą mogli liczyć na wsparcie doświadczonych mentorów – osób obecnie pracujących jako programiści. NESsT wspiera działania Fundacji Dotrzymaj Kroku finansowo, ale także merytorycznie, między innymi w zakresie mierzenia wpływu społecznego, a miarą sukcesu w tym przypadku jest uzyskanie kwalifikacji i pracy przez kursantów.

„Zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji to pierwszy krok na drodze do uzyskania dobrej jakości zatrudnienia. W ramach programu NESsT Empowers wspieramy takie inicjatywy, bo wierzymy w ich skuteczność, jako narzędzi w walce z wykluczeniem społecznym.” – Gabriela Cichowicz, Manager Portfolio NESsT w Polsce.

Integracja poprzez programowanie w Finlandii

Nie tylko w Polsce powstają przedsiębiorstwa społeczne szkolące do pracy w sektorze IT osoby z grup marginalizowanych. Integrify z siedzibą w Helsinkach pracuje z przybyłymi do Finlandii imigrantami. Przedsiębiorstwo społeczne oferuje im roczny program, kompleksowo przygotowujący do pracy na stanowisku programisty full-stack, czyli osoby łączącej kompetencje zarówno front-end, jak i back-end developera. Na etapie rekrutacji nie jest kluczowe posiadanie doświadczenia czy wiedzy z zakresu programowania. Przez pierwsze pół roku kursanci uczestniczą w całodziennych zajęciach w formule stacjonarnej. Pozostałe sześć miesięcy odbywają staże w firmach partnerskich. Pilotażowa edycja szkolenia odbyła się w 2016 roku, a w jej efekcie wszyscy kursanci uzyskali zatrudnienie. Na blogu Integrify przeczytać można historie absolwentów kursu, między innymi Tareqa z Bangladeszu, który dzięki szkoleniu stawia pierwsze kroki w świecie IT. Pod koniec kwietnia kolejna grupa 26 osób rozpoczęła kurs, a zespół planuje dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, tak by do 2030 roku stworzyć 10 000 miejsc pracy w Europie.

Kształcenie programistek w Ameryce Południowej

Ciekawym przykładem przedsiębiorstwa społecznego szkolącego do pracy w firmach IT jest też powołana w 2014 roku peruwiańska Laboratoria, która obecnie działa także w Meksyku, Brazylii i Chile. To przedsiębiorstwo społeczne wspiera młode kobiety wywodzące się z rodzin o niskich dochodach, zapewniając im dostęp do wiedzy, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i pracy w sektorze cyfrowych technologii. Laboratoria rekrutuje utalentowane kobiety i oferuje im program rozwoju osobistego oraz naukę kodowania. Pięciomiesięczny, bezpłatny kurs obejmuje wiedzę z zakresu projektowania stron internetowych, przedsiębiorczości w branżach technologicznych, języka angielskiego, a także rozwija kompetencje miękkie uczestniczek. Wiele studentek po ukończeniu kursu zatrudnianych jest jako programistki w należącym do Laboratorii webShopie, lub kontaktowanych jest z firmami poszukującymi utalentowanych programistek. Do chwili obecnej przedsiębiorstwo społeczne przeszkoliło 820 kobiet, a 80% z nich znalazło zatrudnienie, dzięki czemu ich dochód wzrósł średnio trzykrotnie.

Edukacja cyfrowa globalnie

Innym przykładem jest działający od 2013 roku francuski Simplon. Przedsiębiorstwo społeczne stworzyło sieć organizacji partnerskich oferujących szkolenia w ponad 40 lokalizacjach we Francji oraz poza jej granicami, między innymi w Rumunii, Południowej Afryce czy Kolumbii.  Wśród kursantów Simplon są uchodźcy, młodzież określana jako marginalizowana przez system szkolny, osoby długotrwale poszukujące pracy czy zmuszone do przekwalifikowania się. Przedsiębiorstwo społeczne przeszkoliło już ponad 2000 osób, przygotowując je do pracy nie tylko na stanowiskach programistów aplikacji internetowych, ale także trenerów czy managerów projektów IT. Obok regularnych kursów zawodowych połączonych ze stażem, przedsiębiorstwo realizuje też programy promujące edukację cyfrową wśród najmłodszych czy kobiet. Dzięki tym działaniom obecnie kobiety stanowią 35% absolwentów Simplon, jednak zgodnie z planem przedsiębiorstwa do 2019 roku dziewczyny stanowić będą połowę kursantów. 

Każde z opisanych przedsiębiorstw ma własną metodologię nauczania i model finansowania działalności, jednak łączy je jedno: wierzą, że w branży IT jest miejsce dla tysięcy osób napotykających obecnie na największe trudności na rynku pracy. Rezultaty ich działań – wskaźnik zatrudnienia absolwentów nawet na poziomie 100% – mówią same za siebie i świadczą, że tworząc odpowiednie warunki do rozwoju osobistego kursantów i budując dobre relacje z przyszłymi pracodawcami, można zmieniać świat.

 

NESsT ma przyjemność wspierać zespół Coders Lab i Fundacji Dotrzymaj Kroku, w ramach inicjatywy NESsT Empowers, której realizacja w Polsce możliwa jest dzięki J.P. Morgan, Credit Suisse, FossilPwC i Sage.