Lokalizacja:
Warszawa, Polska

Obszar oddziaływania:  Integracja z rynkiem pracy

Wspierana grupa:
Młodzież

W Portfolio NESsT od:
2017

coderslab.pl

mozeszity.pl

Coders-Lab-logo.png

O przedsiębiorstwie

Brak pożądanych na rynku kwalifikacji sprawia, że wiele młodych osób pozostaje bezrobotnych lub podejmuje pracę, w której możliwości rozwoju są ograniczone. W szczególnie trudnej sytuacji są młode osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze. Postawione przed koniecznością usamodzielnienia się rezygnują z dalszej edukacji, na rzecz niskiej jakości miejsc pracy dostępnych na rynku. 

Na kursie Szkoły Programowania Coders Lab niezależnie od wykształcenia, młode osoby uczą się programowania od podstaw, co umożliwia im podjęcie pracy w IT.

Powołana przez Coders Lab, Fundacja „Dotrzymaj Kroku” realizuje program edukacji zawodowej Możesz ITy, który ułatwi wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych samodzielny start. Oprócz kursu programowania, młode osoby wezmą udział w warsztatach z kompetencji miękkich, które pomogą im rozwinąć zdolność skutecznej komunikacji, pracy w grupie oraz zarządzania czasem.


Rezultaty & wpływ 

1500

absolwentów kursów
programowania Coders Lab

17

wychowanków domów dziecka
i rodzin zastępczych
przeszkolonych
w 2017

82%

wskaźnik zatrudnienia wśród absolwentów Coders Lab

Zaproszenie do portfolio NESsT to dla nas ogromne wyróżnienie. Dzięki otrzymanemu wsparciu, możemy pomóc młodym osobom opuszczającym domy dziecka i rodziny zastępcze w zdobyciu ciekawego i przyszłościowego zawodu programisty, który pozwoli im zbudować samodzielną, stabilną przyszłość.
— Marcin Tchórzewski, CEO & Założyciel, Coders Lab

Inwestycja NESsT

Szkoła Programowania Coders Lab dołączyła do portfolio NESsT w 2017 roku. NESsT zainwestował w realizowany przez Coders Lab program edukacyjny, skierowany do młodzieży opuszczającej domy dziecka i rodziny zastępcze.

Założona w 2013 roku, szkoła Coders Lab jako jedna z pierwszych w Polsce realizuje intensywne boot campy dla przyszłych programistów. Firma jest liderem na rynku edukacji IT, ze stale rozwijaną ofertą kursów oraz największą liczba absolwentów.

Przy wsparciu NESsT, Coders Lab powołała Fundację „Dotrzymaj Kroku”, która szkoli młode osoby opuszczające instytucje pieczy zastępczej. NESsT zainwestowała w rozwój programu edukacyjnego oraz pilotażową edycję szkolenia.

Zespół NESsT w Polsce wspiera przedsiębiorstwo społeczne na etapie testowania programu oraz wypracowywania modelu jego finansowania. Organizacja angażuje także sieć swoich partnerów, zdolnych wesprzeć Coders Lab w generowaniu pozytywnego wpływu społecznego.