O programie

Mimo dobrych wyników gospodarczych w Polsce w ostatnich latach, poziom ubóstwa nie zmienił się znacznie od 2005 r. W 2014 r., 16,2% populacji żyło poniżej granicy ubóstwa, w tym grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem, takie jak młode osoby i kobiety o niskich dochodach. Najszybciej rozwijające się branże w Polsce mają duży potencjał odwrócenia tego trendu, przyczyniając się do poprawy sytuacji ekonomicznej młodych osób, kobiet i innych grup marginalizowanych. 

Program NESsT Empowers stara się odpowiedzieć zapotrzebowaniu na wartościowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem. Program inwestuje w przedsiębiorstwa społeczne, działające w obszarze rozwoju kwalifikacji zawodowych, które tworzą godne miejsca pracy. NESsT Empowers angażuje korporacje i przedsiębiorstwa społeczne, które wspólnie kreują programy edukacji zawodowej i staży bazując na zapotrzebowaniu. W ramach programu planowane jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 1 500 młodych osób i kobiet w Polsce, w ciągu 5 lat.


Dołącz do inicjatywy

Istnieje kilka możliwych form włączenia się w program NESsT Empowers.

community-113x125.jpg

Zaangażowanie

  • Uczestnictwo w badaniu zapotrzebowania na pracowników i konkretne kwalifikacje w najszybciej rozwijających się branżach
    w Polsce.

  • Zatrudnienie kobiet i młodych osób, przeszkolonych przez przedsiębiorstwa społeczne NESsT Empowers.

dialogue-113x125.jpg

Rzecznictwo i doradztwo

  • Wsparcie rozwoju pracowników i kreowanie polityki zatrudnienia poprzez udział w okrągłych stołach, spotkaniach i wydarzeniach.

  • Pomoc w tworzeniu nowych programów edukacji zawodowej, na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją.

invest-euro-113x125.jpg

Inwestycje i wsparcie

  • Finansowe wsparcie programu NESsT Empowers, w celu zwiększenia zatrudnienia.

  • Przystąpienie do Sieci Doradców Biznesowych NESsT – wolontariat na rzecz programu.


Przeczytaj nasze raporty

W ramach programu NESsT Empowers przeprowadzone zostało kompleksowe badanie najszybciej rozwijających się branż oraz tworzonych w nich miejsca pracy, dostępnych dla grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Te sektory wygenerują tysiące miejsc pracy w kolejnych pięciu latach, co stanowi szansę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w Polsce. Dowiedz się więcej na temat rezultatów badania:

coders-lab.jpg

Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy: łączenie zasobów przedsiębiorstw społecznych i firm z branży BPO

Nurse with Senior Man (1).jpg

Profile Sektorów

NESsT Empowers

 

Dziękujemy za wsparcie!

jpm.jpg

NESsT serdecznie dziękuje Fundacji JPMorgan Chase za hojne wsparcie realizacji badania NESsT Empowers i przygotowania publikacji „Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy", a także za współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych oferujących godne zatrudnienie dla osób zagrożonych
wykluczeniem w Polsce.

Jesteśmy także wdzięczni za wsparcie PwC, Sage, Credit Suisse, Fundacji Fossil
oraz United Way Worldwide dzięki szczodremu wsparciu BNY Mellon. 
Pełna lista wspierających nas instytucji znajduje się tutaj.

Wśród pozostałych partnerów programu NESsT Empowers są Bank Gospodarstwa Krajowego,
BNP Paribas, DLA Piper, EY, Hays, Microsoft i UBS.