DLA Piper wspiera rozwój przedsiębiorstw społecznych w Polsce i Rumunii!

Dla zapewnienia najwyższego standardu wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom społecznym, NESsT rozwija sieć ekspertów, którzy pro bono dzielą się swoim doświadczeniem i profesjonalną wiedzą z różnych dziedzin, takich jak strategia i planowanie, prawo, czy marketing. Dzięki realizowanym pro bono konsultacjom, budowana jest relacja, na której korzystają obydwie strony. Przedsiębiorca zyskuje bardzo cenne, indywidualnie dopasowane wsparcie, natomiast doradca, czy mentor angażuje się w rozwiązywanie kluczowych problemów społecznych zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z partnerów wspierających naszą pracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej jest globalna firma prawnicza DLA Piper, która współpracuje z NESsT w Polsce i Rumunii. Prawo jest jednym z obszarów, w których każdy przedsiębiorca, także ten realizujący misję społeczną, bardzo często potrzebuje wsparcia. Od lat przedsiębiorcy społeczni wskazują na potrzebę zwiększenia dostępu do porad prawnych, a problemy z właściwą interpretacją przepisów prawa widzą jako istotną barierę w prowadzeniu działalności ekonomicznej*. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, NESsT oraz DLA Piper rozpoczęły w 2016 roku, współpracę nad stworzeniem broszur informacyjnych na temat przepisów prawa dla Polskich oraz Rumuńskich przedsiębiorstw społecznych. Program wzorowany jest na podobnych inicjatywach zrealizowanych przez DLA Piper w Wielkiej Brytanii i Belgii.

Pracownicy DLA Piper poświęcili ponad 600 godzin pracy na rzecz programu. Dzięki ich zaangażowaniu powstało 12 publikacji zawierających kompleksowy zestaw informacji na temat przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, ochrony praw własności intelektualnej, działalności on-line, czy zagadnień związanych z prawem pracy i prawem podatkowym. Do konsultacji pierwszej wersji broszur zaproszono także przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji wsparcia ekonomii społecznej. Zebrane wśród docelowych użytkowników uwagi, na bieżąco skonfrontowane z fachową wiedzą autorów publikacji, uwzględniono w finalnej wersji dokumentów. Ostatecznie każdy z materiałów zawiera zestaw kluczowych w danym temacie zasad i reguł, uwzględniając specyfikę przedsiębiorstw społecznych. Broszury uzupełnione zostały słowniczkami definicji, wzorami umów oraz linkami do dostępnych w internecie baz wiedzy z zakresu prawa.

Już ponad czterysta pięćdziesiąt osób skorzystało z dostępnych za darmo na stronie internetowej NESsT zasobów, które w ramach dalszej współpracy z DLA Piper będą aktualizowane i poszerzane. Planowane jest też opracowanie kolejnych broszur, m.in. na temat klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych. NESsT zaprasza przedstawicieli sektora ekonomii społecznej do przesyłania sugestii lub propozycji obszarów tematycznych, jakie mogą znaleźć się w kolejnych publikacjach.

Obok inicjatyw wspierających sektor takich jak broszury prawne, czy udział w Rumuńskim Dniu Przedsiębiorstw Społecznych, DLA Piper aktywnie angażują się także w indywidualne wsparcie przedsiębiorstw społecznych z portfolio NESsT. Prawnicy doradzają Siedlisku, które prowadzi dom opieki dla osób starszych oraz firmę cateringową, gdzie zatrudnienie znalazły młode osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prace nad stworzeniem modelu franczyzy społecznej oraz właściwej ochrony własności intelektualnej wypracowanej przez zespół przedsiębiorstwa społecznego trwają. DLA Piper doradza także przedsiębiorstwu Made in Roşia Montană z Rumunii, które umożliwia wypracowanie dodatkowego dochodu kobietom z terenów wiejskich. Przedsiębiorcy uzyskują wsparcie w interpretacji lokalnych i europejskich przepisów prawa dotyczących produkcji oświetlenia.

Bardzo zależy nam na rozwoju realizowanego wraz z DLA Piper programu na rzecz przedsiębiorczości społecznej. W ramach tej współpracy w drugiej połowie 2017 roku w Polsce zorganizowane zostaną kliniki prawne – spotkania warsztatowe w trakcie, których prawnicy DLA Piper odpowiedzą na konkretne pytania przedsiębiorców społecznych. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!

O inicjatywach podejmowanych przez NESsT i DLA Piper informować będziemy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.

NESsT uprzejmie dziękuje prawnikom DLA Piper Wiater sp.k. oraz DLA Piper Dinu SCA za ogromne zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości społecznej!

Od dwudziestu lat NESsT działa na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, które rozwiązują najistotniejsze problemy społeczne w krajach rynków wschodzących. Firmy te generują miejsca pracy, oferują szkolenia zawodowe, czy dostępne finansowo technologie, które poprawiają jakość życia grup zagrożonych marginalizacją. NESsT realizuje swoją misję udzielając przedsiębiorstwom społecznym wsparcia finansowego i doradczego w zakresie prowadzenia działalności biznesowej.

*„Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce 2015”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, str. 70. „Przedsiębiorstwa społeczne: czynniki trwałości. Raport z I fazy monitoringu przedsiębiorstw społecznych”, Instytut Spraw Publicznych, 2011, str. 63.