Polska i Kraje Bałtyckie

Mimo dobrych wyników gospodarczych Polski w ostatnich latach, wiele osób ma trudności z uzyskaniem stabilnego zatrudnienia i godziwej płacy. Ponad 18% młodych osób do 30 roku życia jest bezrobotnych. Kobiety, mieszkańcy terenów wiejskich i osoby z niepełnosprawnością są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W Polsce NESsT inwestuje w przedsiębiorstwa społeczne, które wspierają tych potencjalnych pracowników, oferując im szkolenia i zatrudnienie w rozwijających się sektorach usług informatycznych, outsourcingu procesów biznesowych czy w usługach opiekuńczych.

 


Dobra praca może zmienić życie.

NESsT inwestuje w przedsiębiorstwa społeczne z krajów rynków wschodzących, które tworzą godne miejsca pracy dla osób w najtrudniejszej sytuacji. Stosujemy zaangażowane podejście dopasowane do potrzeb danego biznesu, obejmujące wsparcie finansowe i merytoryczne, umożliwiając rozwój przedsiębiorstwa społecznego.


Jak NESsT przeciwdziała wykluczeniu społecznemu

euro-113x125.jpg
dialogue-113x125.jpg
community-113x125.jpg

Inwestycje

Dzięki wsparciu donorów, oferujemy dotacje i mechanizmy finansowania długoterminowego przedsiębiorstwom społecznym, które tworzą miejsca pracy dla osób w najtrudniejszej sytuacji.

Zaangażowanie

Stosujemy zaangażowane podejście, dopasowane do potrzeb danego biznesu, obejmujące wsparcie finansowe i merytoryczne, umożliwiając rozwój przedsiębiorstwa społecznego. Współpracujemy z tymi podmiotami przez okres do 5-7 lat, pomagając im w przejściu od stadium startupu do skalowalnego biznesu.

Zmiana

Przedsiębiorcy społeczni wspierają społeczności lokalne – umożliwiają uzupełnienie twardych i miękkich kompetencji czy udostępniają technologie, dążąc do poprawy warunków życia osób zagrożonych marginalizacją.


DZIĘKI TOBIE

Zainwestowaliśmy w sześć przedsiębiorstw społecznych, które wpłynęły na poprawę jakości życia ponad 450 osób w Polsce
w ostatnich trzech latach.

 

219

godnych miejsc pracy
i możliwości uzyskania dochodu

US$331 000+

wartość inwestycji NESsT

1010

osób przeszkolonych
w tematyce przedsiębiorczości społecznej

 

Dane na dzień 31 grudnia 2017 r.


Zobacz jak pracujemy w Polsce!

 

Dowiedz się, jak przedsiębiorstwa społeczne NESsT walczą z wykluczeniem
i marginalizacją w Polsce

 
Open Window Photo.png

Zmieniasz świat? Dowiedz się,
jak możemy w tym pomóc.

 

pexels-photo-209234 (2).jpeg

Zwiększanie dostępu do miejsc pracy w najszybciej rozwijających się branżach

 

Dołącz do programu NESsT Empowers


Aktualności


Poradniki prawne dla przedsiębiorców społecznych


W Polsce i Krajach Bałtyckich wspierają nas:

Dziękujemy naszym partnerom i donorom, którzy pomagają nam przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu w Polsce.


Kontakt

Warszawa, Polska

t: +48 730 009 092

e: poland[at]nesst.org

f: /nesstpl