Zobacz jak przedsiębiorstwo społeczne powołane przez Coders Lab wspiera młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych w uzyskaniu przyszłościowego zawodu programisty!

Brak pożądanych na rynku kwalifikacji sprawia, że wiele młodych osób pozostaje bezrobotnych lub podejmuje pracę, w której możliwości rozwoju są ograniczone. W szczególnie trudnej sytuacji są młode osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze. Postawione przed koniecznością usamodzielnienia się rezygnują z dalszej edukacji, na rzecz niskiej jakości miejsc pracy dostępnych na rynku. Bez perspektyw na dalszy rozwój zawodowy, pozostają w grupie osób zagrożonych marginalizacją. Na kursie Szkoły Programowania Coders Lab niezależnie od wykształcenia, młode osoby uczą się programowania od podstaw, co umożliwia im podjęcie pracy w IT. Powołana przez Coders Lab, Fundacja „Dotrzymaj Kroku” realizuje program edukacji zawodowej Możesz ITy, który ułatwi wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych samodzielny start. Oprócz kursu programowania, młode osoby wezmą udział w warsztatach z kompetencji miękkich, które pomogą im rozwinąć zdolność skutecznej komunikacji, pracy w grupie oraz zarządzania czasem.

NESsT wspiera Coders Lab w realizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki inwestycji NESsT o wartości 25,000 dolarów i wsparciu pozafinansowemu Coders Lab dopracowuje model biznesowy przedsiębiorstwa społecznego, nawiązuje partnerstwa, mierzy wpływ społeczny i pilotuje program edukacyjny.

NESsT współpracuje z Coders Lab, Siedliskiem i Dimpact w ramach programu NESsT Empowers, którego celem jest ułatwienie dostępu do godnego i stabilnego zatrudnienia osobom pochodzącym ze społeczności zagrożonych marginalizacją. W ramach programu NESsT inwestuje w przedsiębiorstwa społeczne, które przygotowują osoby z tych społeczności do podjęcia zatrudnienia. Dzieje się to dzięki współpracy firm z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki z przedsiębiorstwami społecznymi. W odpowiedzi na potrzeby pracodawców, podmioty te wspólnie tworzą programy kształcenia zawodowego skierowane do osób pozostających bez stabilnego zatrudnienia. Poza szkoleniami, przedsiębiorstwa społeczne oferują także pomoc w uzyskaniu pierwszej pracy oraz wsparcie terapeutyczne i doradcze na początku kariery. Program zakłada, że to właśnie przedsiębiorstwa społeczne są najlepiej przygotowane do aktywizacji zawodowej osób marginalizowanych, ponieważ doskonale rozumieją problemy tych ludzi i posiadają udokumentowane doświadczenia pracy z nimi. Dzięki realizacji programu NESsT Empowers do 2017 roku stworzono możliwości zatrudnienia lub pozyskania dochodu dla 3500 osób, a celem na następne pięć lat jest podwojenie tej liczby i wsparcie 7000 ludzi.

NESsT Empowers to inicjatywa, której realizacja w Polsce możliwa jest dzięki wsparciu J.P. Morgan.

Produkcja video Burban Film. Serdecznie dziękujemy zespołowi El Passion za zaangażowanie w produkcję filmu!