Lokalizacja:
Warszawa, Polska

Obszar oddziaływania:
Integracja z rynkiem pracy

Wspierana grupa:
Kobiety, Młodzież

W Portfolio NESsT od:
2017

dimpact.pl

O przedsiębiorstwie

W Polsce w ostatnich latach poziom ubóstwa utrzymuje się na podobnym poziomie. Młode osoby do 30 roku życia oraz kobiety, często nie mając dostępu do wartościowego zatrudnienia, podejmują się nieskopłatnych prac tymczasowych lub pozostają bezrobotne. Brakuje im wiedzy i umiejętności, pożądanych przez pracodawców z najszybciej rozwijających się branż, takich jak sektor usług dla biznesu (BPO).

Dimpact oferuje dostęp do szkoleń, w mieszanej formule zajęć on-line i stacjonarnych, które pomagają młodym osobom uzupełnić wiedzę i posiąść umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery w branży BPO. We współpracy z korporacjami, przedsiębiorstwo społeczne dostosowuje program nauczania do potrzeb rynku pracy i rozwija mechanizmy wsparcia absolwentów w znalezieniu zatrudnienia po kursie.


Rezyltaty & wpływ

380

osób uczestniczących
w szkoleniu w pierwszym roku

164

absolwentów uzyska
zatrudnienie do końca 2018 roku

700

osób uczestniczących w szkoleniu
w 2019 roku

Współpraca z NESsT to dla nas szansa na zbudowanie trwałego modelu biznesowego połączonego z realizacją ważnych celów społecznych. To także możliwość korzystania z cennego doświadczenia NESsT i ekspertów z nim współpracujących.
— Mariusz Boguszewski, CEO, Dimpact

Inwestycja NESsT

Dimpact dołączył do portfolio NESsT w 2017 roku. NESsT inwestuje środki finansowe i oferuje wsparcie merytoryczne na rzecz internetowej platformy edukacyjnej rozwijanej przez Dimpact. Platforma umożliwi młodym osobom i kobietom, posiadającym trudności na rynku pracy, zdobycie kwalifikacji i pracy w firmach z branży BPO/IT.

Przedsiębiorstwo społeczne powołane zostało przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Czerpiąc z doświadczenia Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (Association of Business Service Leaders, ABSL), Dimpact rozwija ofertę edukacyjną i nawiązuje partnerstwa z firmami z sektora BPO.

Dzięki inwestycji NESsT, Dimpact buduje platformę on-line i przeprowadzi pilotażową edycję programu edukacyjnego, który przygotuje uczestników do pracy w księgowości na stanowiskach juniorskich. Zespół NESsT oraz partnerzy organizacji wspierają Dimpact w doprecyzowaniu zakresu programu edukacyjnego, a także rozwoju struktury zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.