Nagrody dla najlepszych polskich przedsiębiorstw społecznych rozdane!

NESsT i Fundacja JPMorgan Chase ogłosiły laureatów pierwszego w Polsce Konkursu na biznes plan dla przedsiębiorstw społecznych, w trakcie ceremonii, która odbyła się 25 listopada 2014 r. w warszawskiej galerii Apteka Sztuki. Wśród zwycięzców znalazły się Fajna Spółdzielnia Socjalna, Fundacja Sedeka, Bielska Kraina oraz Stowarzyszenie Siedlisko.

Celem konkursu była identyfikacja innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych przy użyciu instrumentów rynkowych. Konkurs został zrealizowany przez NESsT, organizację która przy wsparciu Fundacji JPMorgan Chase, uruchomiła w 2013 roku pierwszy w Polsce program inkubacji przedsiębiorstw społecznych. W trakcie sześciu miesięcy intensywnej pracy przedsiębiorcy uczestniczący w Konkursie skorzystali ze szkoleń w zakresie przedsiębiorczości, budowania biznes planów oraz uzyskali wsparcie zespołu NESsT, a także sieci profesjonalistów, którzy pro-bono udzielili im doradztwa biznesowego i podzieli się swoim doświadczeniem.

W trakcie ceremonii 25 listopada, nagrodzone zostały cztery inicjatywy, wytypowane przez komitet złożony z ekspertek NESsT oraz z przedstawicieli banku J.P. Morgan i funduszu inwestycyjnego Value4Capital:

Fajna Spółdzielnia Socjalna, reprezentowana przez Bogusława Kamińskiego oraz Sławomira Nawrota - grant inwestycyjny w wysokości 15 000 USD na rzecz inicjatywy „Marmuro”, w ramach której osoby z niepełnosprawnością uzyskają możliwość podjęcia pracy przy produkcji i sprzedaży innowacyjnego materiału dekoratorskiego i architektonicznego.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko, reprezentowane przez Teresę Truch oraz Joannę Pietrzelę - grant inwestycyjny w wysokości 15 000 USD na rzecz inicjatywy Kompleks Siedlisko, czyli centrum opieki nad osobami z niepełnosprawnością, a także osobami w podeszłym wieku, które oferować będzie pracę, zdobycie doświadczenia zawodowego i uzyskanie stabilnego dochodu młodym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, włączając tę zagrożoną marginalizacją grupę w rynek pracy.

Fundacja Sedeka, reprezentowana przez Monikę Rozkosz-Deichmann oraz Izabelę Łuczak - grant inwestycyjny w wysokości 11 000 USD na rzecz inicjatywy „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Fundacja Sedeka planuje przeszkolić grupę osób długotrwale bezrobotnych tak, by profesjonalnie mogły pełnić rolę asystentów osób z niepełnosprawnością. Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, do tej pory sprawujący nad nimi opiekę w domu, zyskaliby tym samym możliwość powrotu na rynek pracy.

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, reprezentowana przez Malwinę Kleszcz oraz Barbarę Stepek - grant inwestycyjny w wysokości 6 000 USD na rzecz inicjatywy „Portal sprzedaży lokalnych wyrobów rolnych”. Współpracujący z organizacją rybacy, rolnicy oraz osoby prowadzące działalność agroturystyczną uzyskają możliwość stabilnego dochodu, wzmacniając jednocześnie regionalną infrastrukturę i przyczyniając się do rozwoju lokalnego rynku pracy.

Wyróżnione w Konkursie przedsięwzięcie „Moduły zielonych ścian” to inicjatywa Pracowni Ekomotywa, reprezentowanej przez Magdalenę Zielezińską. Rozwijana przez członków pracowni innowacyjna technologia modułów do budowania zielonych ścian ma na celu uczynienie przestrzeni miejskiej bardziej przyjaznym do życia środowiskiem, a także zapewnienie stabilnego dochodu młodym mamom zatrudnionym przy ich sprzedaży.

Granty inwestycyjne zwycięzcy będą mogli przeznaczyć na stworzenie lub wzmocnienie własnego przedsiębiorstwa społecznego, oferując tym samym zatrudnienie i trwały dochód około 500 osobom pochodzącym z grup zagrożonych wykluczeniem. Zwycięskie przedsięwzięcia oraz wyróżniona w Konkursie Pracownia „Ekomotywa”, zostały zaproszone do portfolio projektowego NESsT, a ich realizatorzy będą mogli ubiegać się o dodatkowe wsparcie merytoryczne i finansowe udzielane przez okres do siedmiu lat. Organizacje, które zwyciężyły w Konkursie czeka teraz intensywna praca związana z uruchomieniem przedsiębiorstw społecznych. NESsT będzie wspierał realizację tych działań na każdym etapie, zarówno osiągania założonych celów, jak i pomocy w wyznaczeniu tych nowych na 2015 rok. „Organizacja NESsT została powołana w przekonaniu, że przedsiębiorczość społeczna jest znakomitym narzędziem dostarczającym grupom marginalizowanym umiejętności, technologii i wsparcia potrzebnego do przezwyciężenia barier społecznych i wyjścia z kręgu ubóstwa”, powiedziała Nicole Etchart,  Co-CEO NESsT.