Mini-granty w Konkursie NESsT i J.P. Morgan rozdane!

W ramach trwającej właśnie edycji Konkursu dla Przedsiębiorstw Społecznych NESsT po raz pierwszy organizacjom przyznane zostało wsparcie finansowe na dalszą pracę na przygotowaniem biznes planu przedsięwzięcia. Do wybranych uczestników trafiły środki w postaci mini-grantów o łącznej wartości 12 000 USD. W pierwszym etapie Konkursu wyłonionych zostało 12 organizacji, które pragną stworzyć lub rozbudować przedsiębiorstwo społeczne w obszarach aktywizacji zawodowej i integracji na rynku pracy; zrównoważonego i stabilnego dochodu oraz tanich i dostępnych finansowo technologii. Do tej pory organizacje, oprócz indywidualnych konsultacji, uczestniczyły w warsztatach gotowości przedsiębiorczej oraz oceny pomysłu, a także szkoleniu dotyczącym marketingu i działań operacyjnych.

W lipcu do 6 wybranych organizacji trafiły tzw. „venture planning grants”, czyli mini-granty w wysokości 2000 USD każdy. Wsparcie finansowe na dalszą pracę nad biznes planem otrzymały Spółdzielnia Socjalna FAJNA, Stowarzyszenie Siedlisko, Fundacja Aktywizacja, Magdalena Zielezińska, LGR Bielska Kraina oraz Spółdzielnia Socjalna Parostatek.

Granty zostaną przeznaczone przede wszystkim na przeprowadzenie analizy rynkowej, zbadanie preferencji potencjalnych klientów, dopracowanie oferty produktów i usług oraz przygotowanie prototypów planowanych produktów, czyli działania służące lepszemu przygotowaniu końcowego biznes planu każdego z przedsiębiorstw społecznych.

Mini-granty przyznane zostały dzięki wsparciu partnera Konkursu - Fundacji J.P. Morgan Chase, która od lat wspiera działania zmierzające do rozwoju gospodarki oraz wzmacniania lokalnych społeczności na całym świecie m.in. poprzez przygotowanie ludzi do podjęcia pracy i poprawę sytuacji ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem.

Wyniki badań rynku poznamy już we wrześniu. Tymczasem gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali wsparcie i życzymy powodzenia na kolejnym etapie pracy!