Mentorzy PwC wspierają nasze przedsiębiorstwa społeczne

PwC jest wiodącą globalną firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze oparte na wiedzy. W ramach strategii zaangażowania społecznego firma działa na rzecz systemowego i innowacyjnego rozwiązywania ważnych, społecznych problemów. Dlatego łączy różne formy wsparcia merytorycznego oraz finansowego dla organizacji i liderów społecznych. Dzięki temu mogą oni skuteczniej pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują: dzieciom, osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym czy lokalnym społecznościom. W strategicznych programach opartych na dzieleniu się wiedzą, w ciągu ostatnich trzech lat uczestniczyło łącznie ponad 200 liderów i liderek społecznych z całej Polski, którzy otrzymali ponad 1000 godzin wsparcia.  Jednym ze strategicznych programów jest Program mentoringu dla liderów przedsiębiorstw społecznych, który prowadzony jest od 2011 r. - Chcemy być katalizatorem zmian, przyczyniać się do rozwoju społeczno-gospodarczego.  Liderzy, z którymi pracujemy zmieniają otaczający ich świat na lepsze. Ich pomysły w połączeniu z doświadczeniem ekspertów PwC pozwalają na wprowadzenie nowych sposobów zarządzania przedsiębiorstwami, by mogli skuteczniej pomagać społecznościom lokalnym – Günter Westphal, Lider ds. Odpowiedzialności Biznesu, Partner, PwC

Do tegorocznej edycji programu wybrani zostali finaliści I Konkursu na biznesplan dla przedsiębiorstw społecznych NESsT:  Fajna Spółdzielnia Socjalna – laureat Konkursu, a także Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i Spółdzielnia Socjalna Parostatek. W okresie od grudnia 2014 do maja 2015 roku, każde z wybranych przedsięwzięć objęte zostanie opieką zespołu mentorów PwC. Każdy z nich przeznaczy 15 godzin indywidualnego wsparcia  między innymi z zakresu zarządzania,  strategii czy rozwoju osobistego. Przedsiębiorcy społeczni uczestniczący w programie będą mieli szansę pracować nad efektywnością i  zwiększeniem jakości swoich działań. W konsekwencji pomoże im to udoskonalić oferowane usługi i wzmocni ich konkurencyjność.

- Chcemy współpracować z najlepszymi, dlatego też niezwykle cenimy sobie wsparcie PwC. Szczególnie w początkowej fazie działania przedsiębiorstwa społecznego, mentoring ekspertów jest bardzo ważny i może okazać się kluczowy w osiągnięciu sukcesu. Efektywnie wykorzystane wsparcie profesjonalistów udzielone na starcie z pewnością zaowocuje w przyszłości - deklaruje Agnieszka Orzechowska, Dyrektor krajowa NESsT w Polsce.

PwC udzieliła również wsparcia finansowego na rzecz I Konkursu na biznesplan dla przedsiębiorstw społecznych NESsT, za co serdecznie dziękujemy!