NESsT i Squire Patton Boggs dla lokalnych inicjatyw społecznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, działające na rzecz poprawy jakości życia lokalnych społeczności, dla których rybactwo jest ważnym źródłem utrzymania, jest kolejną inicjatywą społeczną, rozwijana m.in. dzięki pomocy kancelarii Squire Patton Boggs. Prawnicy doradzają stowarzyszeniu we wszelkich sprawach formalnych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rozwijaniem koncepcji biznesowych. Współpraca z globalną firmą prawniczą, obsługującą na co dzień wielomilionowe transakcje i największe podmioty na rynku, nawiązana została za pośrednictwem NESsT. „Bielska Kraina jest jednym z laureatów naszego konkursu dla przedsiębiorstw społecznych, zaproszonym do portfolio NESsT” – mówi Agnieszka Orzechowska, dyrektor krajowa NESsT w Polsce. „Przedsiebiorstwo społeczne oferować będzie usługi turystyczne, a także planuje uruchomienie internetowego portalu sprzedaży lokalnych produktów rolnych i rybackich. W tych działaniach pomagają prawnicy Squire Patton Boggs. To bardzo konkretna, rzetelna i fachowa pomoc. Dzięki niej jesteśmy w stanie znacznie szybciej osiągnąć cel jakim jest stworzenie nowych miejsc pracy i możliwości uzyskiwania stabilnego dochodu przez osoby z grup zagrożonych wykluczeniem z regionu bielskiego”.

Squire Patton Boggs współpracuje z organizacją NESsT od 2014 roku. Dzięki tej współpracy podmioty korzystające z oferty NESsT mogą liczyć na bezpłatne doradztwo prawne w różnych aspektach podejmowanych działalności. Jednym z pierwszych problemów prawnych, który trafił do kancelarii były kwestie związane z budową i sprzedażą konstrukcji użytkowych z wierzby wytwarzanych przez spółdzielnię socjalną Parostatek z Cieszyna w ramach projektu Żywa Architektura.

NESsT działa aktywnie w wielu regionach świata. Squire Patton Boggs również działa globalnie, z tym, że podstawowym celem kancelarii jest wypracowywanie zysku poprzez świadczenie wysokiej jakości usług prawnych dla biznesu. Oprócz doradztwa dla klientów komercyjnych prawnicy kancelarii podejmują prace na rzecz potrzebujących, wdrażając w ten sposób zasady odpowiedzialności społecznej biznesu.

„Przedsiębiorców społecznych współpracujących z NESsT wspieramy przede wszystkim poprzez darmowe doradztwo” – mówi adw. Michał Karwacki, partner w kancelarii Squire Patton Boggs. „Oferujemy pełne wsparcie prawne, ale i organizacyjne. Analizujemy biznesplany, spotykamy się z tymi ludźmi, wyjaśniamy wszelkiego typu zawiłości. A bywa ich naprawdę dużo, bo niektóre projekty są niesamowite. Nasza wiedza, doświadczenie prawne i biznesowe to chyba najcenniejsze, co możemy zaoferować osobom, które chcą wrócić do aktywności zawodowej lub rozwinąć własne przedsięwzięcia”.

Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.  jest częścią międzynarodowej firmy prawniczej Squire Patton Boggs, która zatrudnia ponad 1500 osób w 44 biurach w 21 krajach. Firma świadczy kompleksowe usługi w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Australii i Oceanii. W Polsce kancelaria jest obecna od 2005 roku. Obsługuje klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa bankowego i finansowego, prawa telekomunikacyjnego, prawa podatkowego, prawa nieruchomości, prawa procesowego oraz fuzji i przejęć.

Tekst: Paulina Gadomska-Dzięcioł, Effective Public Relations, pgadomska@effectivepr.pl