NESsT Empowers, nowa inicjatywa NESsT w Polsce!

LOGA NESST JPM
LOGA NESST JPM

Program NESsT Empowers ma na celu zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla 1 500 młodych osób i kobiet do 2020 roku, dzięki współpracy przedsiębiorstw społecznych, korporacji, instytucji szkoleniowych i agencji publicznych.

NESsT Inc. ogłosił dziś uruchomienie programu NESsT Empowers w Polsce, nowej inicjatywy, która ma na celu zwiększenie dostępu do miejsc pracy dla 1 500 młodych osób i kobiet, w ciągu pięciu lat. W ramach programu przedstawiciele biznesu, firmy i organizacje szkoleniowe oraz instytucje publiczne, zaproszone zostaną do współpracy na rzecz planowania szkoleń i staży opartych na potrzebach pracodawców. NESsT Empowers to inicjatywa, której realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu J.P. Morgan.

Mimo dobrych wyników gospodarczych w Polsce w ostatnich latach, poziom ubóstwa nie zmienił się znacznie od 2005 r. W 2014 r., 16,2% populacji żyło poniżej granicy ubóstwa, w tym grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem, takie jak młode osoby i kobiety o niskich dochodach. Najszybciej rozwijające się branże w Polsce mają duży potencjał odwrócenia tego trendu, przyczyniając się do poprawy sytuacji ekonomicznej młodych osób, kobiet i innych grup marginalizowanych.

O PROGRAMIE NESsT EMPOWERS

Celem programu NESsT Empowers jest współpraca na rzecz zatrudnienia osób z grup mających największe trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, za pomocą działań podejmowanych w czterech głównych obszarach.

Badanie: NESsT prowadzi badanie najszybciej rozwijających się branż w Polsce w celu identyfikacji zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe. Na podstawie wyników badania, wybrane zostaną branże o najwyższym potencjale tworzenia możliwości długoterminowego zatrudnienia dla osób z grup marginalizowanych.

Inwestycje: Przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze uzupełniania kwalifikacji zawodowych, zapewniając im finansowanie, doradztwo biznesowe i kapitał społeczny, w celu zwiększenia ilości tworzonych miejsc pracy i wsparcia biznesów na drodze do osiągnięcia stabilności finansowej. Wybrane zostaną przedsiębiorstwa posiadające potencjał tworzenia setek miejsc pracy w najszybciej rozwijających się branżach, zdolnych do długoterminowego zatrudnienia osób z grup marginalizowanych. Przedsiębiorstwa te wypełniają lukę w kwalifikacjach i wprowadzają szkolone osoby na rynek pracy.

Zaangażowanie korporacji: Program NESsT Empowers angażuje wiodących partnerów korporacyjnych, zainteresowanych większym zróżnicowaniem wśród swoich pracowników, oferując szkolenia, staże i zatrudnienie dla osób z grup marginalizowanych, w tym młodych osób i kobiet. Partnerami korporacyjnymi programu są J.P. Morgan, PwC, CodiLab i Secover.

Partnerstwa z instytucjami szkoleniowymi i agencjami publicznymi: Współpraca z publicznymi oraz prywatnymi instytucjami działającymi w obszarze edukacji zawodowej i szkoleń, by rozwijać strategie sprzyjające zatrudnieniu osób z grup marginalizowanych. W ramach programu NESsT współpracuje z Departamentem Edukacji Zawodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instytucje i korporacje zainteresowane współpracą na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z grup marginalizowanych, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programu oraz dołączenia do inicjatywy NESsT Empowers.

O FUNDACJI JPMORGAN CHASE

Fundacja JPMorgan Chase należy do JP Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), światowego lidera świadczącego usługi finansowe o aktywach wartości ponad 2,4 bln USD, prowadzącego operacje finansowe na całym świecie. Firma oraz jej Fundacja przekazuje rocznie około 200 milionów USD na rzecz organizacji non-profit z całego świata. Dotowane są przede wszystkim działania zmierzające do rozwoju gospodarki i wzmacniania lokalnych społeczności, poprzez przygotowanie osób do podjęcia pracy oraz poprawę sytuacji ekonomicznej grup zagrożonych wykluczeniem. Więcej na temat Fundacji na stronie: www.jpmorganchase.com.