Mid Europa wspiera Marmuro, innowacyjną inicjatywę z polskiego portfolio NESsT!

NESsT inkubuje przedsiębiorstwa społeczne, które tworzą możliwości uzyskania dochodu dla osób zagrożonym marginalizacją, w tym wykluczonym z rynku pracy. W tym celu organizacja oferuje młodym, rozwijającym się przedsiębiorstwom to, czego najbardziej potrzebują, czyli kapitał, wiedzę ekspercką i kontakty, które pozwalają im zwiększyć ich wpływ społeczny. NESsT współpracuje z Siecią Doradców Biznesowych, zrzeszającą praktyków biznesu, gotowych pro-bono doradzać przedsiębiorcom z portfolio NESsT. Wśród instytucji pracujących z naszymi przedsiębiorcami społecznymi jest PwC,Squire Patton Boggs, DLA Piper, a także Mid Europa Partners.

Od sierpnia 2015 roku FAJNA Spółdzielnia Socjalna korzysta z profesjonalnego mentoringu Łukasza Włodarczyka, Senior Associate Mid Europa Partners, który wspiera rozwój inicjatywy Marmuro.

- Prowadząc rozwijający się start-up, w szczególności społeczny, niezbędne jest wsparcie bardziej doświadczonych partnerów. W naszym przypadku w przeskalowaniu biznesu pomogła współpraca z mentorem Mid Europa - Bartosz Kamiński, Prezes Zarządu FAJNA Spółdzielnia Socjalna.

MARMURO to kompozyt mineralny oparty na cemencie, który wyglądem przypomina marmur lub inną skałę metamorficzną. Ten innowacyjny materiał służy do budowy elementów małej architektury parkowej, ogrodowej, czy miejskiej. W warsztatach FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej zatrudnienie znajdą osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym i bezrobociem, które pod okiem specjalistów wytwarzać będą ławki, czy fontanny MARMURO. Zdobycie doświadczenia, pierwsze kroki na ścieżce kariery zawodowej, w przyszłości pozwolą im wkroczyć na otwarty rynek pracy. W ten sposób przedsiębiorstwo realizować będzie cele społeczne, stwarzając pozytywną zamianę w życiach osób zagrożonych marginalizacją.

Dzięki wsparciu eksperckiemu Mid Europa przeprowadzono szczegółową analizę zasobów oraz doprecyzowano plany rozwoju oddziaływania Spółdzielni na społeczności lokalne, drogą aktywnego upowszechniania koncepcji rewitalizacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Sięgnięto w tej sferze do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, aby wspólnie z sektorem przedsiębiorstw prywatnych poszukiwać skutecznych rozwiązań poprawiających warunki i jakość życia lokalnych społeczności.

- Podczas kilku wspólnych spotkań dokonaliśmy zmian w harmonogramie, dzięki czemu nastąpiło znaczne przyspieszenie oraz usprawnienie prac. Kluczowym elementem okazała się doskonała komunikacja z mentorem, co pozwoliło na sprawną ewolucję koncepcji MARMURO. – Sławomir Nawrot, Menedżer, FAJNA Spółdzielnia Socjalna.

W efekcie wsparcia Mid Europa udzielonego FAJNEJ, Spółdzielnia nawiązała współpracę i podpisała umowę partnerską z Żabka Polska Sp. z o.o. Firma dokonując odpowiedzialnego społecznie zakupu 20 ławek miejskich MARMURO wzbogaci przestrzeń publiczną Aglomeracji Śląskiej, wpłynie pozytywnie na społeczność lokalną i przyczyni się do rozwoju niezależnego designu.

- Dzięki podjęciu współpracy oraz otrzymaniu wsparcia doradczego z Mid Europa, FAJNA Spółdzielnia z entuzjazmem zapatruję się w dalszy rozwój inicjatywy MARMURO – Sławomir Nawrot.

O FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej, przeczytaj na stronie internetowej: www.fajna.eu oraz profilach facebookowych MARMURO i FAJNEJ. Więcej na temat Mid Europa Partners na stronie: www.mideuropa.com.

Zdjęcie pochodzi z katalogu MARMURO.