Kolejny grant inwestycyjny dla Siedliska!

Przy wsparciu CVC Capital Partners oraz PwC, NESsT przekazał grant inwestycyjny w wysokości 20 000 dolarów na rzecz rozwoju Siedliska. Pieniądze pozwolą sfinansować niezbędne inwestycje w infrastrukturę, promocję oraz szkolenia dla zespołu przedsiębiorstwa społecznego z polskiego portfolio NESsT.

Siedlisko to przedsiębiorstwo społeczne z województwa opolskiego oferujące szkolenia zawodowe i zatrudnienie młodym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, a także członkom lokalnej społeczności zagrożonym bezrobociem. Siedlisko prowadzi dom opieki dla osób starszych i przewlekle chorych, oferuje także usługi cateringowe i pralnicze na potrzeby lokalnych firm, osób prywatnych i instytucji publicznych.

Misją przedsiębiorstwa jest zapewnienie indywidualnie dopasowanego wsparcia młodym osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz mieszkańcom lokalnej społeczności zagrożonym wykluczeniem z rynku pracy. Obecnie tylko 0,087% osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce podejmuje aktywność zawodową, a Siedlisko stanowi jedną z niewielu, dostępnych dla tej grupy, możliwości na otrzymanie szkolenia zawodowego i pracy pod opieką i nadzorem profesjonalnej kadry. Dotychczas Siedlisko przeszkoliło do pracy 41 młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną – 15 z nich pracuje obecnie w przedsiębiorstwie społecznym.

Siedlisko jest jednym ze zwycięzców pierwszego konkursu NESsT na biznes plan dla przedsiębiorstw społecznych i należy do polskiego porfolio organizacji od 2014 roku. NESsT wspiera rozwój przedsiębiorstwa, udzielając grantów inwestycyjnych, zapewniając doradztwo biznesowe, a także pomoc prawną realizowaną przez prawników DLA Piper, członków Sieci Doradców Biznesowych NESsT.

Ostatni grant inwestycyjny NESsT, udzielony dzięki wsparciu CVC Capital Partners oraz PwC pozwoli sfinansować niezbędne wydatki związane z administracją i księgowością, poprawą infrastruktury, promocją oraz szkoleniami dla zespołu. Wszystko to, by podnieść jakość oferowanych usług, dotrzeć do większej liczby klientów, a w efekcie osiągnąć stabilną sytuację finansową. Wraz z ostatnią inwestycją Siedlisko otrzymało od NESsT wsparcie finansowe o łącznej wartości 47 000 dolarów.

O potencjale rozwojowym przedsiębiorstwa świadczy duże zainteresowanie klientów oraz solidne wyniki finansowe. Uruchomiony w połowie 2015 roku dom opieki Siedlisko obecnie zamieszkuje 23 pensjonariuszy, a na listę rezerwową zapisują się kolejne osoby. Także usługi cateringowe, realizowane przez przedsiębiorstwo, cieszą się uznaniem zleceniodawców, firm prywatnych, osób indywidualnych, a także instytucji publicznych.

- Współpraca z Siedliskiem sprawia nam ogromną radość! Zarówno młode osoby z niepełnosprawnością pracujące w przedsiębiorstwie społecznym, jak i osoby starsze zamieszkujące dom opieki korzystają na tej relacji. Jesteśmy pod wrażeniem ciężkiej pracy całego zespołu Siedliska i efektów, jakie ta praca przynosi – Gabriela Cichowicz, Menadżerka Portfolio NESsT w Polsce.

Dowiedz się więcej odwiedzając stronę internetową Siedliska oraz profil przedsiębiorstwa społecznego na facebooku!

siedlisko-webpost
siedlisko-webpost

Foto: NESsT