Konferencja NESsT Empowers: Zwiększenie dostępu do miejsc pracy dla osób młodych i kobiet w branży BPO/IT. Dołącz do dyskusji!

Zapraszamy na prezentację wyników badania kwalifikacji zawodowych, na które panuje największe zapotrzebowanie wśród pracodawców oraz otwarcie naboru aplikacji przedsiębiorstw społecznych, posiadających potencjał zwiększenia dostępu do miejsc pracy dla 1 500 osób młodych i kobiet w Polsce. Konferencja NESsT Empowers odbędzie się 30 czerwca o godzinie 14 w Campus Warsaw.

Czterdzieści procent młodych osób w Polsce nie posiada stałego zatrudnienia, natomiast zagrożenie ubóstwem jest 2,3 razy wyższe wśród kobiet, niż wśród mężczyzn. Sektor usług wspólnych dla biznesu (BPO) i usług informatycznych generuje 20 tysięcy nowych miejsc pracy rocznie. Dynamiczny rozwój tej branży stanowi szansę dla młodych osób i kobiet na zdobycie stabilnego zatrudnienia. Wyzwaniem jest jednak szybkie i skuteczne przygotowanie kandydatów do podjęcia pracy w sektorze BPO/IT, czego dokonać mogą przedsiębiorstwa społeczne, we współpracy z instytucjami publicznymi i korporacjami.

Nabór aplikacji przedsiębiorstw społecznych

Program NESsT Empowers dąży do zidentyfikowania przedsiębiorstw społecznych, które zwiększają dostęp do rynku pracy dla młodych osób i kobiet, poprzez intensywne szkolenia zawodowe, dopasowane do potrzeb pracodawców. W ramach inicjatywy, wybrane przedsiębiorstwa społeczne otrzymają dofinansowanie, po 25 000 dolarów na rozwój biznesu, oraz szkolenia i doradztwo w zakresie dopracowania biznesplanu. Wsparcie przedsiębiorstw na drodze do osiągnięcia stabilności finansowej, realizowane będzie przez zespół NESsT oraz Sieć Doradców Biznesowych NESsT świadczących mentoring na zasadzie pro-bono. Wybrane zostaną przedsiębiorstwa posiadające potencjał zwiększenia dostępu do miejsc pracy dla 1 500 osób młodych i kobiet w Polsce, w ciągu kolejnych pięciu lat, wypełniając lukę w kwalifikacjach i wprowadzając szkolone osoby na rynek pracy. Dowiedz się więcej >>

Badanie NESsT Empowers

Przyjdź na konferencję NESsT Empowers, 30 czerwca w Campus Warsaw! Dowiedz się więcej na temat ostatniego badania kwalifikacji zawodowych, na które panuje największe zapotrzebowanie wśród pracodawców z sektora BPO/IT. Posłuchaj, jakie działania podjąć mogą przedsiębiorstwa społeczne, korporacje, organizacje i instytucje szkoleniowe oraz sektor publiczny, w celu uzupełnienia luk kompetencyjnych.

W ramach badania NESsT Empowers, przeprowadzone zostały wywiady z wieloma firmami, instytucjami z sektora publicznego i pozarządowego, a także organizacjami szkoleniowymi pracującymi w obszarze BPO/IT. Poznaj naszych partnerów! Przyjdź i zabierz głos w dyskusji na temat sytuacji rynku pracy! Podziel się swoim pomysłem na efektywne przygotowanie osób młodych i kobiet do pracy!

Agenda Konferencji NESsT Empowers

DATA & CZAS:30 czerwca 2016, godz. 14.00 – 17.00 MIEJSCE: Campus Warsaw, Ząbkowska 27/31

Otwarcie konferencjiRoxana Damaschin-Tecu Dyrektor Globalnego Portfolio NESsT

Jacek Kasprzewski J.P. Morgan Executive Director, Treasury Services, Warsaw

Elżbieta Żórawska-Gałuszka Koordynator Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji PwC

Wnioski z badaniaIzabela Przybysz Badaczka, Konsultantka NESsT

Teresa Kazimierska Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Dyskusje w grupach tematycznych:Rola korporacji w przygotowaniu osób do pracy Luki kwalifikacyjne: Edukacja zawodowa a potrzeby pracodawców Jak dotrzeć do osób młodych i kobiet z ofertą szkolenia zawodowego?

Otwarcie naboru aplikacji przedsiębiorstw społecznychAgnieszka Orzechowska Dyrektor Portfolio NESsT, Polska i Kraje Bałtyckie

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu, wysyłając maila na adres: gcichowicz@nesst.org.

Kontakt dla mediów: Gabriela Cichowicz, Menedżer Portfolio, NESsT Polska E-mail: gcichowicz@nesst.org | tel: +48 733 002 550

Dziękujemy za gościnę:

originalLogoCampus (1)
originalLogoCampus (1)