Dimpact: nowa jakość edukacji zawodowej!

Dimpact, przedsiębiorstwo społeczne powołane w 2016 roku, realizuje działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze, wspierając cele statutowe Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dimpact współpracuje z NESsT nad ofertą kursów zawodowych w ramach programu NESsT Empowers, którego realizacja w Polsce możliwa jest dzięki J.P. Morgan. Wsparcie doradcze i finansowe w wysokości 75 000 dolarów, pozwoli Dimpact na budowę platformy edukacyjnej i realizację pilotażowej edycji szkolenia. Z Mariuszem Boguszewskim, Prezesem Zarządu Dimpact, rozmawiała Gabriela Cichowicz.

Skąd pomysł na powołanie przedsiębiorstwa społecznego? Jak powstał Dimpact? Od kilku lat w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zastanawialiśmy się jak uniezależnić organizację od niepewnych źródeł finansowania. Naszym największym zasobem jest prawie dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów społecznych w zakresie edukacji i wdrażania technologii IT. Zbudowaliśmy profesjonalny zespół i sieć specjalistów, a także nawiązaliśmy relacje z firmami, instytucjami publicznymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Komercjalizacja usług, na których najlepiej się znamy jest dla nas naturalną ścieżką rozwoju. Powołaliśmy przedsiębiorstwo społeczne, które w dłuższej perspektywie pomoże finansować działania społeczne Fundacji, ale także zaoferuje usługi bezpośrednio generujące wpływ społeczny – pierwszą z nich jest szkolenie zawodowe przygotowujące młode osoby do pracy w branży usług dla biznesu.

Dlaczego zdecydowaliście się skierować ofertę szkoleń do osób młodych? Jak wynika z badań, także tych przeprowadzonych przez NESsT, poziom bezrobocia wśród młodych osób w Polsce utrzymuje się na poziomie około 20%, natomiast wiele z osób zatrudnionych pracuje na kiepskich warunkach. To złożony problem. Z jednej strony młode osoby nie mają kwalifikacji pozwalających na podjęcie stabilnej, przyszłościowej, dobrze płatnej pracy. Często też z przyczyn ekonomicznych czy geograficznych, nie mają dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej, a nawet gdy mają do niej dostęp to decyzja o podjęciu dalszej edukacji czy przekwalifikowaniu wiąże się z ryzykiem. Za kursy trzeba zapłacić, a zatrudnienie po nich jest niepewne. Z drugiej strony firmy z dynamicznie rozwijającego się sektora usług dla biznesu wciąż narzekają na brak wykwalifikowanych kandydatów. Jakość oferowanych w firmach z tego sektora miejsc pracy jest co raz wyższa, a pracodawcy zmuszeni sytuacją na rynku pracy co raz częściej przychylnie spoglądają na osoby nieposiadające wieloletniego doświadczenia, czy kierunkowych studiów wyższych. Rozwijając ofertę kursów zawodowych, Dimpact chce uruchomić potencjał młodych osób i dać im szansę na godne zatrudnienie w firmach z sektora BPO.

Czy tylko młode osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu? W fazie pilotażowej skoncentrujemy się właśnie na osobach młodych, szczególnie słuchaczach centrów kształcenia ustawicznego, a także studentach i absolwentach studiów humanistycznych, wśród których poziom bezrobocia jest zaskakująco wysoki. Partnerskim instytucjom edukacyjnym przekażemy materiały niezbędne do realizacji programu edukacyjnego, tak by mogły włączyć nasz kurs do swojej oferty. Docelowo nasze szkolenia otwarte będą dla wszystkich osób chcących rozpocząć karierę w branży usług dla biznesu niezależnie od wieku. Chcemy by naszą przewagą względem dostępnej na rynku oferty, obok wysokiej jakości, była inkluzywność, zapewniona dzięki bezpłatnej formule szkolenia częściowo on-linowego, dostępnego dla osób pracujących czy zamieszkujących w małych miejscowościach.

W jaki sposób tworzycie program kursu? Budując ofertę edukacyjną wychodzimy od zapotrzebowania pracodawców. To z nimi konsultujemy założenia programu edukacyjnego. W tym roku do zespołu Dimpact dołączył Wojtek Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania, wcześniej odpowiedzialny za koordynację programu edukacyjnego Stowarzyszenia Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce - ABSL. Jego doświadczenie we współpracy z pracodawcami z branży BPO, jak i w realizacji kursów odpowiadających na ich potrzeby jest dla nas bezcenne. Połączyliśmy siły i dzięki wspólnej inwestycji NESsT oraz FRSI, tworzymy platformę edukacyjną Dimpact, na której szkolone osoby będą mogły przejść bezpłatny kurs zdalnie. Jednocześnie rozwijamy program uzupełniających zajęć stacjonarnych, które realizowane będą przez partnerskie instytucje edukacyjne na bazie naszych materiałów.

Czego konkretnie szkolone osoby nauczą się w trakcie kursu? Pierwszym z oferowanych kursów będzie szkolenie przyszłych pracowników na stanowisko młodszego księgowego funduszy (ang. Junior Fund Accountant). Z naszych badań wynika, że rocznie w sektorze usług biznesowych jest zapotrzebowanie na ok. 3 tys. kandydatów o takim profilu. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają wiedzę dot. funduszy inwestycyjnych, ich typów i struktury, uwarunkowań prawnych, regulujących ich działanie, mechanizmów działania, roli outsourcingu w ich zarządzaniu, zasad prowadzenia księgowości na ich potrzeby, składników bilansu, metod wyceny, a także specyfikę pracy w centrum usług biznesowych. Program zawiera także elementy ukierunkowane na rozwój umiejętności miękkich. Szkolenie obejmie około 60 godzin zajęć on-line oraz fakultatywne 60 godzin szkolenia stacjonarnego. Całość zakończona będzie testem, który potwierdzi uzyskaną wiedzę i kwalifikacje.

Kiedy będzie można zapisać się na kurs Dimpact? Pilotażowa edycja kursu ruszy w lutym 2018 roku i obejmie 30 osób. W sumie do końca przyszłego roku planujemy zaoferować dostęp do platformy edukacyjnej dla 380 osób. Wszystkie informacje na ten temat udostępniać będziemy na stronie internetowej Dimpact i na naszym profilu na facebooku.

Czy uczestnicy szkoleń to jedyni użytkownicy platformy Dimpact? Do platformy poza szkolonymi osobami dostęp będą mieli także pracodawcy – przedstawiciele działów HR firm z sektora BPO. Platforma poinformuje ich o osobach, które ukończyły kurs i o ich wynikach w testach końcowych. Pracodawca będzie mógł skontaktować się bezpośrednio przez platformę z każdym z absolwentów i zaprosić wybrane osoby do udziału w rekrutacji. Jeśli proces zakończy się sukcesem, firma zatrudniająca naszego absolwenta zapłaci relatywnie niewysoką opłatę rekrutacyjną. W ten sposób przedsiębiorstwo społeczne generować będzie przychody niezbędne do pokrycia kosztów działalności, a w kolejnych latach także i zyski.

Jak planujecie rozwijać ofertę edukacyjną Dimpact? W przyszłości chcemy stworzyć kolejne moduły szkolenia, obejmujące inne obszary tematyczne zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, tak by nasi absolwenci mieli realne szanse na zatrudnienie. Jednym z modułów, na których szczególnie nam zależy jest ten uzupełniający znajomość języka angielskiego. Obecnie bez znajomości angielskiego, przynajmniej na podstawowym poziomie umożliwiającym komunikację, szanse na uzyskanie pracy w branży usług dla biznesu są bardzo ograniczone. Dlatego właśnie materiały tworzone na potrzeby pierwszego z naszych kursów powstają w języku angielskim.

Czy poszukujecie partnerów chcących zaangażować się w tę inicjatywę? Tak, obok realizowanej współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz NESsT, niezbędne będzie dla nas też zbudowanie trwałych i stabilnych relacji z instytucjami edukacyjnymi. Na obecnym etapie, zapraszamy do kontaktu uczelnie wyższe i centra kształcenia ustawicznego, chcące uczestniczyć w pilotażowej edycji szkolenia. Zależy nam też na konsultacji programu edukacyjnego z jak największą liczbą pracodawców, zatem chętnie porozmawiamy z przedstawicielami firm zatrudniających osoby na stanowiskach związanych z obsługą księgową funduszy, które pro-bono podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Wierzymy, że wsparcie rozwoju naszego programu leży także w ich interesie – daje im możliwość zaangażowania się w proces edukacji przyszłych kandydatów do pracy.

Mariusz Boguszewski, Prezes Zarządu Dimpact. Główny Specjalista ds. ICT w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiedzialny m.in. za dostarczenie sprzętu i oprogramowania oraz podłączenie do Internetu 3800 bibliotek publicznych uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek. Członek Zarządu All Digital, stowarzyszenia zrzeszającego blisko 60 organizacji europejskich zajmujących się wykorzystaniem nowych technologii do rozwoju społecznego. Inicjator „Tygodnia z Internetem”, polskiej edycji ogólnoeuropejskiej kampanii Get Online Week. Koordynator projektu „Link do przyszłości”, realizowanego w ramach inicjatywy Microsoft YouthSpark. Entuzjasta nowych technologii i rozwiązań sprzyjających budowaniu nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Kontakt: mariusz.boguszewski@dimpact.pl

Dowiedz się więcej >>