Ugródeszka - Pályázati felhívás

Örömmel tudatjuk, hogy a NESsT és a Badur Alapítvány közös társadalmi vállalkozásfejlesztő programot hirdet azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű csoportok életminőségét hosszú távon javítsa fenntartható társadalmi vállalkozások támogatásán keresztül. A programra olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik mélyszegénységben élő közösségeket segítenek, és szeretnének társadalmi vállalkozást indítani, vagy egy már működő társadalmi vállalkozást megszilárdítani és növekedési pályára állítani. Olyan jelentkezőket várunk, akik elkötelezik magukat egy komplett üzleti terv elkészítésére és vállalkozási készségeik fejlesztésére.

A program első, üzletviteli képzést nyújtó szakaszában legfeljebb 5 sikeresen pályázó szervezet vehet részt, melyek a jelen pályázati felhívásban szereplő kritériumoknak megfelelnek, pályázatukat 2017. április 14-ig 2017. április 17-ig elektronikusan benyújtják, és kiválasztásra kerülnek.

Az üzletviteli képzés végén a szervezetek prezentálják részletes üzleti tervüket. A legígéretesebb vállalkozások ötletük beindításához vagy vállalkozásuk fejlesztéséhez pénzügyi forráshoz juthatnak, amelynek odaítéléséről a Badur Alapítvány és NESsT szakmai értékelő bizottsága dönt. A tervezett keretösszeg 10.000.000 Ft, mellyel legfeljebb két vállalkozást díjaz majd a zsűri.

A pénzügyi támogatáson túl, a díjazott szervezetek további szakmai támogatásban is részesülhetnek, amely többek között magába foglalhat mentorálást, konzultációs lehetőséget, hozzáférést üzleti kapcsolatrendszerhez. A további szakmai támogatás megítéléséről, tartalmáról, időtartamáról a Badur Alapítvány kuratóriuma dönt, a nyertes szervezettel és a NESsT szakértőivel való egyeztetést követően.

A Badur Alapítvány halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegény közösségek életminőségét hivatott javítani programok támogatásával, fejlesztésével, esetenként kezdeményezésével. A londoni székhelyű alapítvány az Egyesült Királyságban, Laoszban és Magyarországon van jelen és működik együtt helyi vagy regionális civil szervezetekkel. Magyarországon a Badur Alapítvány fenntartható társadalmi vállalkozások inkubálásán keresztül munkahelyteremtésre és a mélyszegény közösségek életminőségének javítására fókuszál, e mellett az oktatáson belüli esélyegyenlőség növelését, illetve az energiaszegénység elleni küzdelmet támogatja.

 

1. Mit értünk társadalmi vállalkozás alatt?

 

Az olyan fenntartható vállalkozási tevékenységet tekintjük társadalmi vállalkozásnak, mely alapvetően egy társadalmi probléma megoldására jött létre. Jelen pályázat keretein belül olyan ötletgazdákat keresünk, akiknek a munkája középpontjában a mélyszegénységben élő közösségekben elért társadalmi hatás áll, de emellett a csapatok elkötelezettek a piaci orientáció és a hosszú távú fenntarthatóság iránt is. Ennek jegyében szeretnének új társadalmi vállalkozást indítani vagy már működő társadalmi vállalkozásukat megerősíteni, növekedési pályára állítani.

 

2. Célcsoport

 

A Badur Alapítvány missziójával összhangban, olyan társadalmi vállalkozások, ötletek jelentkezését várjuk, melyek végső kedvezményezettjei halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegény közösségek tagjai.

A halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegénység által veszélyeztetett közösségek tagjai jellemzően:

 • alacsony iskolai végzettségűek, minőségi oktatáshoz való hozzáférésük korlátozott;
 • munkaerőpiaci helyzetük kiszolgáltatott (az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, tartósan munkanélküliek, inaktívak, alkalmi vagy tartósan alacsony jövedelemből élnek);
 • nagyobb arányban tartoznak a roma kisebbséghez.

Ezeket a közösségeket súlyos anyagi depriváció jellemzi és tagjai társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve jelentős munkanélküliséggel sújtott településen, településrészen élnek.

 

3. Milyen területeken várunk társadalmi hatást a program résztvevőitől?

 

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik a vállalkozás révén a mélyszegénységben élő közösségeket a következő mód(ok)on kívánnak segíteni:

 • Közvetlen munkahelyteremtés,
 • Fenntartható jövedelemszerzési lehetőség biztosítása (a közösség tagjainak számottevő kiegészítő jövedelemhez való jutattása),
 • A nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedés segítése (pl. foglalkoztathatóság növelése készségfejlesztés révén, munkahely-közvetítő szolgáltatások nyújtása),
 • Mélyszegény közösségek életminőségének javítása (pl. olyan technológiai megoldások, szolgáltatások bevezetése, melyek égető társadalmi problémákra kínálnak megoldást. Az orvosolni kívánt problémák lehetnek rosszabb lakásminőség, energiaszegénység, alapvető javakhoz való elégtelen hozzáférés stb.),
 • A vállalkozásból származó profit társadalmi célokra, közösségfejlesztésre való fordítása (pl. oktatási programok finanszírozása a nyereségből).

A program előnyben részesíti azokat a szervezeteket, amelynek vállalkozása / vállalkozási ötlete növekedési potenciállal rendelkezik (társadalmi hatását tekintve és üzletileg is).

 

4. Milyen érettségű vállalkozásokat várunk?

 

Egyaránt várjuk olyan szervezetek jelentkezését, akiknek:

 • Van egy vállalkozási ötlete, de még nem kezdett bele annak megvalósításába;
 • Működő társadalmi vállalkozása van, és ezt szeretné megerősíteni, fejleszteni, fenntarthatóvá tenni vagy akár növekedési pályára állítani.

5. Kik pályázhatnak?

 

A társadalmi vállalkozások számos jogi formát ölthetnek; jelen pályázat keretében a következő formákban működő kezdeményezések jelentkezését fogadjuk el:

 • Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (alapítvány, egyesület), melyek legalább 2 éves tapasztalattal rendelkeznek mélyszegénységben élő közösségek támogatásában, fejlesztésében, és új vállalkozást szeretnének indítani, vagy egy meglévő üzleti tevékenységet fejleszteni/bővíteni hosszú távú társadalmi hatás elérése érdekében;
 • Magyarországon bejegyzett nonprofit gazdasági társaságok, valamint szociális szövetkezetek, melyek legalább 2 éves tapasztalattal rendelkeznek mélyszegénységben élő közösségek támogatásában, és új vállalkozást szeretnének indítani, vagy egy meglévő üzleti tevékenységet fejleszteni/bővíteni hosszú távú társadalmi hatás elérése érdekében;
 • Olyan mélyszegénységben élő közösségeket segítő kezdeményezések, melyek önálló jogi forma nélkül ugyan, de bizonyíthatóan fel tudnak mutatni 2 éves tapasztalatot egy adott alacsony jövedelmű közösség segítésében, és van legalább 3 elkötelezett csapattag, akik legalább 2 éve dolgoznak együtt. Ebben az esetben a kezdeményezés vezetője magánszemélyként pályázhat, és a pályázattal vállalja, hogy legkésőbb 2017. szeptember 30-ig létrehozza az adott üzleti modellnek leginkább megfelelő jogi formát.

A pályázóktól erős elkötelezettséget várunk el a társadalmi vállalkozásuk fejlesztése iránt, ami a program időtartama alatt a részvétellel járó, a vállalkozás tervezésére, fejlesztésére vonatkozó feladatok elvégzése nagyságrendileg havi 4 napnyi munkaidő-befektetést jelent. 

A következő típusú szervezetek pályázatát NEM áll módunkban befogadni: hittérítéssel foglalkozó szervezetek, nemzetközi szervezetek autonómiával nem rendelkező hazai képviseletei, illetve politikai pártokkal, politikai kampánnyal, pártok képviselőivel/tagjaival, alkohollal, dohányzással, fegyverekkel, rasszizmussal és erőszakkal kapcsolatba hozható szervezetek.

 

6. A program tartalma és menetrendje

 

A társadalmi vállalkozásfejlesztő program két fő szakaszból áll:

1. szakasz (5 hónap):

A társadalmi vállalkozás megtervezése/felülvizsgálata, az üzleti terv elkészítése:

A kiválasztott pályázók közös workshopok és egyéni konzultációk keretében a NESsT munkatársainak vezetésével végigmennek az üzleti terv készítés folyamatán. A folyamat végén a résztvevők prezentálják az üzleti tervüket egy ún. Üzleti Tanácsadó Bizottság előtt, mely a Badur Alapítvány és a NESsT értékelőiből és külső üzleti szakemberekből áll. A Bizottság a prezentációkat követően dönt arról, hogy az öt résztvevő szervezet közül melyik lesz az az egy, vagy legfeljebb két nyertes csapat, amelyik pénzügyi támogatásban részesül, és a program következő szakaszában is részt vehet.

Minden szervezetnek vagy csapatnak 2 fővel kell részt venni a workshopokon és a konzultációkon; lehetőleg az egyik személy az legyen, aki a vállalkozást vezeti majd, a másik pedig, aki döntéshozatali jogkörrel rendelkezik, vagy olyan személyek, akik a két szerep kombinációját képviselik.

A Badur Alapítvány és a NESsT fenntartja a jogot, hogy a program első szakaszában kevesebb mint öt szervezetet vonjon be az üzletviteli képzésbe, illetve, hogy ne hirdessen győztest, és, hogy összesen kevesebb, mint 10.000.000 Ft támogatást ítéljen meg.

2. szakasz:

A társadalmi vállalkozás elindítása, továbbfejlesztése (további megállapodás tárgya):

A pénzügyi támogatáson túl, a díjazott szervezetek további szakmai támogatásban is részesülhetnek, amely többek között magába foglalhat mentorálást, konzultációs lehetőséget, hozzáférést üzleti kapcsolatrendszerhez. A további szakmai támogatás megítéléséről, időtartamáról, tartalmáról a Badur Alapítvány kuratóriuma testre szabottan dönt, a nyertes szervezettel és a NESsT szakértőivel való egyeztetést követően.

 

A vállalkozásfejlesztő program menetrendje:

ugródeszka menetrend

7. A kiválasztás szempontjai

7.1. Képzési résztvevők kiválasztása

Az alábbiakban felsorolt kritériumok alapján, legfeljebb 5 pályázót választunk ki az összes beérkezett pályázatból, akik részt vehetnek a társadalmi vállalkozásfejlesztő program első szakaszában, az üzletviteli képzésen.

 • A pályázó motivációja és elkötelezettsége a Badur Alapítvány és a NESsT üzleti tervezési programjában való részvételre

Lelkes és és motivált pályázókat keresünk, nekik szeretnénk segítséget nyújtani, mert hisszük, hogy a szenvedély a társadalmi vállalkozások sikerének fontos eleme.

 • Sokszínű, hozzáértő, önfejlesztésre nyitott csapat

Olyan csapattagokokat keresünk, akik szívesen sajátítanák el az üzleti szemléletet vagy már bizonyítottan rendelkeznek vállalkozói készségekkel. Fontos, hogy merjenek kalkulált kockázatot vállalni, legyenek képesek sikeresen véghezvinni egy projektet, legyőzve a nehézségeket és kihívásokat. Olyan embereket keresünk, akik gyakorlatiasak, rendelkeznek vezetői képességekkel, ambiciózusak és elkötelezetten keresik a megoldást egy konkrét társadalmi problémára. Előnyben részesítjük az olyan csapatokat, ahol a humán, üzleti és szakági (célipari - pl. Ha az üzleti vállalkozás egy varroda kialakításáról szól, a szervezetet varró(női)/varrodai tapasztalattal rendelkező csapattag is segíti) tudás egyaránt megjelenik.

 • Beágyazottság a helyi közösségbe - bizonyítható társadalmi hatással, esetleg számszerűsíthető pénzügyi eredménnyel

Olyan szervezeteket jelentkezését várjuk, melyek legalább 2 éves tapasztalattal rendelkeznek legalább egy mélyszegénységben élő közösség segítésében, jó kapcsolatot ápolnak a helyi közösség tagjaival, ismerik annak dinamikáját. A közösségben végzett munka eredményeit ezért érdemes lényegre törően és minél inkább számszerűsítve bemutatni a pályázatban. Előnyben részesítjük azokat a szervezeteket, melyek stabil pénzügyi helyzetben vannak.

 • Jelentős társadalmi hatás

A társadalmi vállalkozási ötlet magában rejti annak lehetőségét, hogy a mélyszegénységben élő közösség tagjai idővel méltó jövedelemhez vagy munkahelyhez jussanak, vagy életminőségük jelentősen javuljon.

 • Pénzügyileg fenntartható üzleti modell

A pályázat alapvető feltétele, hogy a pályázónak legyen egy vállalkozási ötlete, melyet a pályázati adatlapon a kérdések segítségével részletesen bemutat, megvilágítva a szervezeti/ személyes motivációkat, kapcsolódást, hátteret az üzleti ötlettel vagy már az üzleti tevékenységgel kapcsolatban. Alapvető feltétel, hogy a tervezett tevékenységből a szervezetnek/vagy hátrányos helyzetű magánszemélynek bevétele származzon, és az is derüljön ki a pályázatból, hogy az ötlet szerint a szolgáltatásért/termékért ki fizet majd, és milyen ötletei vannak a szervezetnek a szolgáltatás/termék piacra juttatását illetően.

A fentieken túl, a pályázatok értékelésénél előnyben részesítjük azokat a vállalkozásokat, melyek innovatívak és/vagy adaptálhatóak, többszörözhetőek vagy más módon jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek – de ez a pályázásnak nem alapvető feltétele.

 

7.2 Legjobb társadalmi vállalkozás kiválasztása a képzés lezárultával

Az üzletviteli képzés során elkészült/továbbfejlesztett üzleti terveket a NESsT és a Badur Alapítvány munkatársaiból és üzleti szakemberekből álló bizottság értékeli; és ez alapján születik meg a döntés a győztes társadalmi vállalkozás(ok)ról. Olyan üzleti modellt szeretnénk támogatni, amely az üzleti terve alapján kellő potenciállal rendelkezik mind a pénzügyi fenntarthatóság, mind a társadalmi hatás tekintetében, valamint életképes hosszú távú jövőképe van. A végső döntést az alábbi kritériumok mérlegelése alapján hozzuk meg:

 • Az üzleti terv meggyőzően alátámasztja az ötlet életképességét és a vállalkozás hosszú távú fenntarthatóságát;
 • A vállalkozási tevékenység jelentős társadalmi hatással bír, mélyszegénységben élőket juttat méltó munkahelyhez, fenntartható jövedelemhez vagy jelentősen növeli a közösség tagjainak életminőségét;
 • Hosszú távon elkötelezett csapat: a végrehajtásért felelős csapatnak a folyamat során meg kell mutatnia hosszú távú elkötelezettségét és alkalmasságát a társadalmi vállalkozás megvalósítására és fejlesztésére.

Plusz értékelési szempont:

 • Egyedi üzleti modell, saját környezetében vagy összefüggéseiben innovatív;
 • Adaptálható/többszörözhető/nagy növekedési potenciállal rendelkező modell: az üzleti terv alapján a modell jelentős növekedési, fejlődési potenciállal rendelkezik, és/vagy a szervezet együttműködik más szervezetekkel a modell többszörözése kapcsán.

 

8. Mit nyerhet a pályázó szervezet a részvétellel?

 

 • 5 hónapnyi ingyenes készségfejlesztési támogatást a társadalmi vállalkozási ötlet életképességének értékeléséhez, a társadalmi vállalkozás indításához és működtetéséhez: az 5 kiválasztott szervezet három kétnapos üzletviteli workshopon vehet részt és egyéni mentorálásban részesül a NESsT munkatársai által.
 • Elkészül a társadalmi vállalkozás üzleti terve.
 • Pénzügyi támogatást: A Badur Alapítvány pénzügyi támogatással ismeri el a legígéretesebb vállalkozásokat ötletük beindításához vagy vállalkozásuk fejlesztéséhez. A tervezett keretösszeg 10.000.000 Ft, mellyel legfeljebb két vállalkozást díjaz majd a zsűri. A Badur Alapítvány és a NESsT testre szabottan dönt majd a támogatás legmegfelelőbb formájáról és feltételeiről.
 • A pénzügyi támogatáson túl, a díjazott szervezetek további szakmai támogatásban is részesülhetnek. A további szakmai támogatás megítéléséről, időtartamáról, tartalmáról a Badur Alapítvány kuratóriuma dönt, a nyertes szervezettel és a NESsT szakértőivel való egyeztetést követően.

 

9. Hogyan lehet pályázni?

 

Az itt letölthető adatlapot kell kitölteni, és a judit.koppany@badurfoundation.org email címre elküldeni az alábbi mellékletekkel együtt. Az email tárgyába kérjük, írják bele: Ugródeszka 2017 – pályázat.

Beadási határidő:  2017. április 14-ig  2017. április 17. éjfél

A kitöltött adatlapot Word, valamint az aláírt és beszkennelt változatot pdf formátumban is várjuk, a következő elnevezéssel: Szervezet neve_adatlap.doc; Szervezet neve_adatlap.pdf.

A pályázati adatlap mellett a következő mellékleteket várjuk:

 • Cégbírósági bejegyzés/regisztráció másolata és az utolsó pénzügyi beszámoló (2015)
 • A társadalmi vállalkozást megvalósító csapat tagjainak önéletrajza
 • Üzleti terv (ha van) vagy Előzetes pénzügyi kalkuláció (ha van)
 • Olyan dokumentumok, amelyek relevánsak a szervezetre/társadalmi vállalkozásra vonatkozóan: termékkatalógusok, szórólapok, fotók, újságcikkek, oklevelek/elismerések, stb.).

A pályázók kiválasztása három körben történik majd:

1. kör: a beadott pályázati adatlapok alapján 2017. április 30-ig kiválasztjuk azokat a pályázókat, akik továbbjutnak a második körbe.

2. kör: A kiválasztott csapatok egy személyes interjú és prezentáció keretében mutathatják be ötletüket. A prezentációk tervezett időpontja és helyszíne: 2017. május 9.- Budapest, május 11.- Pécs, május 15. – Miskolc.

3. kör: a végső körös résztvevőket 2017. május 16. és 30. között meglátogatjuk. A személyes látogatások alapján kerül kiválasztásra a képzési programba meghívást kapó 5 pályázó. A kiválasztás eredményéről a pályázókat a Badur 2017. május 31-én értesíti.

 

10. Kapcsolat, további információ

 

Amennyiben kérdése merül fel a programmal kapcsolatban, érdeklődjön Koppány Juditnál, a judit.koppany@badurfoundation.org email címen, vagy a +36 1 487 8036-os telefonszámon.

Kérjük, küldje tovább a pályázati lehetőséget olyan ismerőseinek, barátainak, üzleti kapcsolatainak, akit érdekelhet!