Elkészült a SENSES Benchmark kutatása

Sikeresen zártuk a SENSES a „Társadalmi Vállalkozási és a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalási Programok összekapcsolásának lehetőségei a Duna régióban" első projektévét.

Az utóbbi év munkájának egyik legfontosabb eredménye, hogy végleges formát öltött a projekt partnerek országait elemző benchmark kutatás. A korábban már megosztott - a társadalmi vállalkozások ökoszisztémáját országokként elemző, az országok egymáshoz viszonyított pozícióját áttekintő - fejezetek kiegészültek azokkal a kutatási eredményekkel, amelyek a régió országaiban működő társadalmi vállalkozók készségeit és tudását mérték fel. Az úgynevezett ’skills gap’ kutatásról külön tanulmányban is beszámoltunk, amely részletes betekintés enged a különböző tudás-készség területeket érintő eredményekben. 

A kutatást érdemes elolvasni, hiszen számos a társadalmi vállalkozásokat érintő területre ad részletes betekintést. Ilyen például az, hogy a megkérdezett vállalkozók mely készségeket, kompetenciákat tartják legfontosabbnak vállalkozásuk sikeres működéséhez, amely ugyanakkor a legnagyobb kihívást jelentő feladatok a mindennapi munkájuk során.
A legtöbb válaszadó a szervezetükben a feladatok ellátására megfelelően képzett, elkötelezett és motivált alkalmazottak szerepét emelte ki. Második helyen említették a csapatmunka alkalmazásának, a feladatok megfelelő megosztásának képességét, míg harmadik helyre került a fontossági sorrendben, hogy megfelelően tudják kommunikálni, demonstrálni a társadalmi hatást, amelyet szervezetük elér.

Ez tanulmány különösképp fontos, hisz ez alapján körvonalazódott a projekt következő szakaszában fejlesztendő képzési anyagok stratégiája, amely a társadalmi vállalkozók készségeinek és kompetenciájának fejlesztésére fókuszál:

presenation.jpg

A tréningnek erősítenie kell a társadalmi vállalkozások azon kompetenciáit, amelyek segítségével társadalmi innovációkat tudnak létrehozni, valamint az általuk elért társadalmi hatást képesek bemutatni. 

financial.jpg

A tréningnek a pénzügyi és marketing tudást, kompetenciákat erősítenie kell a társadalmi vállalkozók körében, mert ezeken a területeken érzik leginkább a tudásuk hiányosságait.

management.jpg

Szükség van a társadalmi hatás mérés módszertanának átadására, mint a menedzsment tudás és kompetencia fontos területére, valamint visszajelzési eszköztárra a személyes menedzsment tudás javításának érdekében. 

A tanulmány eredményei megerősítik, illetve kiegészítik azokat a policy javaslatokat, amelyeket a benchmark kutatás már korábban megfogalmazott. Ezek közül egyet emelnénk ki, amely szorosan összefügg a kutatás által azonosított tudás és kompetencia hiánnyal is:

Szükség van arra, hogy a társadalmi vállalkozások piaci jelenléte megerősödjön. Erre egyrész versenyképesebb termékek, szolgáltatások értékesítésével, másrészről a piacon jelenlévő nagyobb, erősebb cégekkel való kapcsolataik bővítésével, beszállítói lehetőségek megteremtésével van lehetőségük. Ez utóbbi téren fontos lenne több lehetőséget adni számukra a helyi és országos intézmények beszállítói potenciáljának elérhetővé tételével is. Minderre különösen szükség van azért, mert a vizsgált társadalmi vállalkozások jellemzően helyi, limitált méretű piacokat érnek el, ami a növekedési esélyeiket, és ezáltal versenyképességüket is erősen csökkenti. 

A kutatások hamarosan teljes terjedelemben elérhetőek lesznek a projekt weboldalán angol nyelven.

Amennyiben kérdése merül fel a kutatással kapcsolatban keresse Laczkó Zsuzsát a zslaczko@nesst.org címen.