Társadalmi vállalkozások - Befektetésre készen?

Egy különleges év van a hátunk mögött: az Európai Bizottság által támogatott projektünk keretében azon dolgoztunk, hogy a NESsT Portfólió magyar és román társadalmi vállalkozásai közelebb kerüljenek ahhoz, hogy a vissza nem térítendő támogatásokon túl alkalmasak legyenek befektetések vagy egyéb finanszírozási formák befogadására, azokat nemcsak a társadalmi célok megvalósítására használva, hanem megtérülést is generálva. nesst-hu-portfolio-2015-retreat-001

Az „impact investment” vagy társadalmi befektetési szektor Magyarországon különösen gyerekcipőben jár, de európai szinten is nagy szükség van az eddigi tapasztalatok megosztására, és ezek alapján új, a szektor hatékony fejlődését lehetővé tévő programok és eszközök kialakítására. Az Európai Bizottság projektjében a NESsT-en kívül még 20 másik szervezet vett részt, akik vagy a kínálati vagy a keresleti oldalon dolgoztak olyan megoldásokon, melyek lehetővé teszik, hogy a társadalmi vállalkozásokba befektetni vágyó szereplők és a finanszírozást kereső társadalmi vállalkozások a jövőben könnyebben értsenek szót, és mindkét oldal számára gyümölcsöző finanszírozási formák valósulhassanak meg.

Hogy mi mindent történt a házunk táján ezügyben? Hadd osszunk meg veletek egy rövid visszatekintést, az alábbi három pillér mentén.

Befektetők és társadalmi vállalkozások találkozása

Bár ez korábban is szokásunk volt, az elmúlt egy évben különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél több formális és informális találkozási lehetőséget biztosítsunk társadalmi ügyekre nyitott befektetőknek, üzleti szakembereknek és társadalmi vállalkozásoknak. Ebben alapvetően nagy segítségünkre van folyamatosan bővülő saját Üzleti Tanácsadói Hálózatunk (Business Advisory Network – BAN), illetve a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesülettel (HVCA) való stratégiai együttműködésünk.

edzotabor-pitching

A formális találkozások három esetben is „pitching” keretében történtek: „impact” és klasszikus, hazai és külföldi befektetőkből álló bizottságok előtt mutatkozhatott be néhány kiválasztott társadalmi vállalkozás. Elsőként a 300 látogatót vonzó Társadalmi Vállalkozások Napja csúcspontjaként a 27 pályázóból végül a fruit of care és a HellóAnyu!, valamint a Hello90 kapott lehetőséget. Az ACME Labs és a CEU Business School gondozásában megvalósuló Social Entrepreneurship Summiton előadó 7 társadalmi vállalkozó közül 4 volt NESsT Enterprise: az Alko-soft, a fruit of care, a Házikence Tanoda és a Szállás másképp. A harmadik színtér pedig a NESsT Portfólió Edzőtábor utolsó napja volt, ahol hét társadalmi vállalkozás – matyodesign, Kockacsoki, Házikence Tanoda, HellóAnyu, Szállás másképp, Ízlelő, fruit of care -prezentált a 12 üzleti szakemberből álló zsűri előtt. Itt a tábor elején minden vállalkozás személyes, üzleti hátterű felkészítőt kapott, akivel közösen tökéletesítették a prezentációt. Természetesen a rutinszerzés mellett a prezentálók valóban hasznos visszajelzésekkel gazdagodtak, a befektetői szempontok tudatosultak bennük, és a hallgatóság is bepillantást nyerhetett a befektetések világába. A tábori pitchingnek ezen felül is volt tétje: a prezentációk és a zsűri visszajelzései alapján döntöttünk az idei NESsT támogatásokról. Az üzleti fenntarthatóságon és a várható társadalmi hatáson túl az is a szempontok között szerepelt, hogy a mostani vissza nem térítendő támogatás hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a vállalkozás hamarosan kész legyen visszatérítendő finanszírozás befogadására is. Hogy végül kik kaptak pénzügyi támogatást? Itt megtudhatjátok.

A NESsT Portfóliótagok az edzőtábor során a finanszírozási lehetőségeikről bővebben is tájékozódhattak: vendégelőadók meséltek a GINOP keretében várható támogatásokról, a hitelezésről, az üzleti angyalokról és a kockázati tőkebefektetésekről, hogy körvonalazódhasson a társadalmi vállalkozások számára, hogy – ha nem is holnap, de – középtávon milyen forrásokat használhatnak növekedési céljaik megvalósításához. BAN-tagjaink az edzőtáborban 2 órás kiscsoportos workshopot tartottak pénzügyi menedzsment, időmenedzsment és online marketing témakörökben.

dsc09243

Emellett számos informális fórumon is találkozhattak és beszélgethettek egymással az érdeklődők: a Társadalmi Vállalkozások Napján, különös erővel a piactéren, a BCSDH-tag vállalatokkal való közös forrócsokizáson, és idéntől először a már hagyományosnak tekinthető éves BAN-vacsoránkon is.

Teljesítménymenedzsment és egyéni mentorálás

A NESsT inkubációs módszertana kezdetektől nagy hangsúlyt helyezett a társadalmi vállalkozások személyre szabott segítésére. A portfóliómunkában használt teljesítménymenedzsment eszköz lehetővé teszi, hogy üzleti és társadalmi célokat tűzzenek ki, és negyedévente közösen monitorozzuk a megvalósítást. A havonkénti találkozók során a társadalmi vállalkozások kihívásaira közösen keressük a megoldásokat.

2015 újdonsága volt az is, hogy a BAN-tagok körében mentorprogramot hirdettünk, melynek keretében önkéntes üzleti szakembereink egy-egy kiválasztott portfóliótagot folyamatosan mentorálnak, intenzívebben nyomon követik a vállalkozás épülését, tapasztalataikat és kapcsolataikat megmozgatják a célok teljesítése érdekében. 2015-ben eddig 5 mentori kapcsolat valósult meg.

A projektidőszakban 3 portfóliótagot segítettünk banki hitelezési tárgyalásaiban, és 3 társadalmi vállalkozás számára egy-egy egész napos stratégiai tervező workshopot tartottunk, összesen 7 BAN-tag részvételével. Ezen túl további 8 egyéni BAN-Portfólió találkozó valósult meg az online és offline marketing, a kommunikáció, coaching és stratégiaalkotás területen.

Egymás közötti tapasztalatcsere és együttműködés:

Hatalmas hozzáadott értéke van annak, mikor fórumot teremtünk arra, hogy a társadalmi vállalkozások megosszák egymással a tapasztalataikat, tudásukat. Az elmúlt egy évben erre többek között egy 8 portfóliótag (és 6 BAN-tag) részvételével zajló, 8 alkalomból álló akciótanulás workshop-sorozat keretében, egy kommunikációs tréningnapon, valamint a legintenzívebben a háromnapos bentlakásos Portfólió Edzőtáborban volt lehetőség.

kompetencia

Az edzőtáborban az informális formákon túl ennek kifejezett helye volt a programban: a kompetencia-tőzsde során a számukra bevált technológiákat, eszközöket osztották meg egymással, kapcsolatokat és kompetenciákat „cseréltek”.

Befektetésre készen?

Összegezve az elmúlt év tapasztalatait, elmondhatjuk, hogy a portfóliótagok sokkal közelebb kerültek ahhoz, hogy visszatérítendő vagy pénzügyi megtérülést elváró finanszírozási forrásokra legyenek készek, és szépen alakul a társadalmi vállalkozások iránt érdeklődő, és elköteleződni kész üzleti szakemberek köre is. Ugyanakkor sok még a tenni- és fejlődnivaló mind portfólió-, mind szektorszinten.

  • A társadalmi vállalkozás koncepciója egyre népszerűbb – ötletgazdák, támogatók, befektetők, vásárlók körében – ugyanakkor a támogató infrastruktúra hiánya komolyan akadályozza azt, hogy egyre több társadalmi vállalkozás szülessen, majd idővel váljon kellően éretté ahhoz, hogy befektetések célpontja legyen. Egy megfelelő ösztönzőket alkalmazó országos stratégia és annak megvalósítása lehet ennek hathatós eszköze.
  • A különböző finanszírozási lehetőségek bemutatását a Társadalmi Vállalkozások Napján, és szűkebb körben a Portfóliótáborban is óriási érdeklődés övezte, sokak számára az alapvető információk is újdonságot jelentettek. További ismeretterjesztésre van szükség.
  • A társadalmi vállalkozások és a finanszírozók kevéssé beszélik egymás nyelvét, ennek oldására további találkozási és megismerési lehetőségeket kell teremteni. A különböző intenzitással megvalósult szektorközi találkozások ezt az elmúlt egy évben is nagyon jól szolgálták, ezek folytatására és kiterjesztésére, az elkötelezett üzleti szakemberek körének bővítésére van szükség.
  • A társadalmi vállalkozók üzleti és prezentációs készségeinek fejlődése, társadalmi hatásuk tudatos mérése is elengedhetetlen.
  • Több türelmes (vissza nem térítendő vagy kedvező feltételekkel visszatérítendő) forrásra van szükség ahhoz, hogy a társadalmi vállalkozások teszteljék, finomítsák és bizonyítsák üzleti modelljük életképességét, ehhez pedig több elkötelezett szakmai és pénzügyi támogatóra.
  • Az intézményi befektetők érdeklődése is nőtt az elmúlt időszakban, azonban elvárásaik és rendszereik még nem kellően rugalmasak ahhoz, hogy kedvezőbb feltételeket szabva finanszírozzanak társadalmi vállalkozásokat. A társadalmi vállalkozások számára kínált finanszírozási termékeknek intézményesülnie kell.

A fenti feladatokat természetesen mind magunkénak érezzük, és továbbra is folytatjuk a megkezdett munkát, de várunk újabb és újabb szereplőket, akik készek bekapcsolódni bármelyik fronton!

A társadalmi vállalkozásokon túl szívből köszönjük a közreműködést a következő magánszemélyeknek és szervezeteknek:

ALMÁSI GÁBOR - BARTA CSABA - BERTA ZSOLT - BRANYICZKI IMRE - CSOKNYAI LÁSZLÓ - DEÁK KINGA - CHRIS FARKAS - FERKE JÁNOS - FODOR ANDREA - GARA IVÁN - GÁBOR KATA- HANCZ BIANKA - JUHÁSZ ISTVÁN - KÁROLYI ANTAL - KOHUT GERGELY - KÓBOR IZABELLA - LUGOSI ÁGNES MAJORNÉ LAKÓ RITA - MAROS ANIKÓ - MÉSZÁROS ANNA - NYÉKI EMŐKE - MICHELE ORZAN - PAP HENRIK - P. TÓTH ANDRÁS - RUSZKAI ZSOLT - SCHILLINGER ATTILA - SZILÁGYI LÁSZLÓ - SZLÁVIK PÉTER - TÓTH-MAKRA BEÁTA - TÓTH ZOLTÁN - VARGA ISTVÁN - JAN K. VERWEYEN - ZSEMBERY LEVENTE

downloaddownload-1citi   cvc     downloadeuroedownload-1