Lépj velünk! - Pályázati felhívás

Kiíró: UniCredit Alapítvány

Lebonyolító: NESsT Magyarország

1.    A pályázat célja

Az UniCredit Alapítvány és az UniCredit Bank Hungary Zrt. elkötelezett a gazdaság fenntartható fejlődése és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése iránt. Ennek érdekében a rendelkezésükre álló eszközökkel olyan szervezeteket és innovatív kezdeményezéseiket szeretnénk segíteni, amelyek fenntartható módon csökkentik a hátrányos helyzetű csoportok gazdasági kiszolgáltatottságát.

Ennek szellemében az UniCredit Alapítvány a NESsT Magyarország közreműködésével pályázatot ír ki magyarországi székhelyű, nonprofit (civil, nem kormányzati) alapítványok és egyesületek, nonprofit gazdasági társaságok, valamint közhasznú (nonprofit) szociális szövetkezetek számára.

A pályázat célja olyan, a pályázók által vitt, Magyarországon megvalósuló  projektek támogatása, amelyek hátrányos helyzetű csoportokat innovatív módon segítenek hozzá ahhoz, hogy saját erőfeszítéseik és tevékenységük révén javítsanak életminőségükön. A „Lépj Velünk - Társadalmi innovációs program” keretében már kidolgozott és működő projektek továbbfejlesztésének, bővítésének támogatására lehet pályázni. A szakmai zsűri elbírálását követően a maximum négy legígéretesebb pályázó összesen 60.000 euró összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást és 6 hónapnyi szakmai és készségfejlesztési támogatást kap.

Kizárólag olyan projektek pályázhatnak, melyek nem direkt anyagi támogatást nyújtanak magánszemélyek vagy intézmények számára, hanem egy fenntartható tevékenység bevezetésében vagy elmélyítésében segítenek. Előzmény nélküli kezdeményezés nem támogatható. Az elbírálás során előnyt jelenthet, ha a programnak társadalmi vállalkozás eleme is van, amely akár közvetlenül hat a kedvezményezettek életére, akár a szervezet fenntartható működését biztosítja.

2.    Mit nyerhetnek a pályázók a programban?

 • Pénzügyi támogatást:
  • a szakmai zsűri vissza nem térítendő pénzügyi támogatással ismeri el a felhívás céljaihoz leginkább illeszkedő maximum 4 db pályázatot, összesen 55.000 euró összegben, melyet a nyertesek a projekt vagy társadalmi vállalkozás pályázatban felvázolt tovább­fejlesztéséhez használhatnak fel. A megpályázható összeg pályázónként maximálisan 20.000 euró.
  • Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Your Choice Your Project munkatársi szavazáson való részvételi lehetőséget: a nyertesek figyelemfelkeltő vizuális beszámolót készítenek a projekt eredményeiről (videó, prezentáció, stb. formájában), ami alapján a bank munkatársai szavaznak arról, hogy melyik pályázó kapja meg a további 5.000 eurós díjat.
  • 6 hónapnyi ingyenes készségfejlesztési támogatást a társadalmi innovációs kezdeményezés vagy társadalmi vállalkozás értékeléséhez, megerősítéséhez és a teljesítmény menedzsmentjéhez; valamint a nyertesek szakmai támogatási igényeit figyelembe véve egyéb készségfejlesztési lehetőségeket. A maximum négy nyertes pályázó fejlesztési tervének megvalósulását a NESsT és az UniCredit vezető menedzserei egyéni tanácsadással segítik 6 hónapon keresztül. Ezen felül a nyertesek három workshopon vesznek részt (teljesítménymenedzsment, üzleti tervezés és egy az igényeikhez igazodó, közösen kiválasztandó téma). A mentorálási folyamat része a nyertesek támogatása a beszámoló elkészítésében és az Unicredit Bank Your Choice Your Project munkatársi szavazásra felkészülésben.
  • Amennyiben a nyertesek között lesznek a NESsT stratégiai céljaihoz illeszkedő tevékenységű társadalmi vállalkozások, azok lehetőséget kapnak a NESsT kiválasztási folyamatában való részvételre és a kritériumok teljesítése esetén a NESsT inkubációs portfóliójához csatlakozásra.

3.    Kik pályázhatnak?

A „Lépj velünk – Társadalmi innovációs programra” pályázhat minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület, nonprofit gazdasági társaság, valamint közhasznú (nonprofit) szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2014. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja, és amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 • A pályázó már működő társadalmi innovációs projektjét, tevékenységét vagy vállalkozását kívánja fejleszteni. Ennek fényében előzmény nélküli projektek nem támogathatók. Előzménynek számít minden olyan legalább több hónapnyi tevékenység, melyet a szervezet a szóban forgó közösséggel vagy célcsoporttal korábban végzett, vagy pályázatban felvázoltakhoz hasonló tevékenységet egy másik közösségben, célcsoporttal már valamilyen formában megvalósított. Ugyanakkor a pénzügyi támogatás nem egy már megvalósított projektet kíván elismerni, hanem egy már bizonyított társadalmi innováció vagy társadalmi vállalkozás fejlesztési, bővítési tervének megvalósítását kívánja támogatni.
 • A társadalmi innováció vagy társadalmi vállalkozás kedvezményezettjei magyarországi hátrányos helyzetű csoportba tartoznak (például mélyszegénységben vagy fogyatékkal élők, veszélyeztetett élethelyzetű fiatalok, etnikai kisebbségek vagy más perifériára szorult, illetve veszélyeztetett személyek). A kedvezményezettek számára a pályázó nem direkt anyagi támogatást nyújt, hanem egy fenntartható tevékenység bevezetése vagy elmélyítése révén ahhoz segíti őket hozzá, hogy saját erőfeszítéseik és tevékenységük révén javítsanak életminőségükön.
 • Az a szervezet is pályázhat, amelyet a bíróság 2014. december 31. után vett jogerősen nyilvántartásba, de legalább 18 hónapos dokumentálható tevékenységet tud felmutatni.
 • A NESsT portfólió jelenlegi és alumni tagjai abban az esetben pályázhatnak, ha társadalmi vállalkozásuk 2 évnél nem régebben indult.

For-profit formában működő társadalmi innovációs kezdeményezések és társadalmi vállalkozások nem pályázhatnak. További információ arról, hogy ki nem pályázhat, a részletes pályázati kiírásban található.

4.    A zsűri összetétele és a kiválasztás szempontjai

A szakmai zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján bírálja el a beérkező pályázatokat, és választja ki a maximum négy nyertest. A benyújtott pályázati anyagokat elbíráló zsűri tagjai a következők:

lepjvelunkzsuri

A zsűri a nyertes pályázókat az alábbi szempontok értékelése alapján választja ki:

 •  A pályázó hátrányos helyzetű közösségekben végzett munkájának eddigi eredményei;
 • A pályázatban bemutatott fejlesztési/bővítési terv várható társadalmi hatása (mind az elért kedvezményezettek számát, mind a hatás minőségét tekintve);
 • A várható társadalmi hatás fenntarthatósága a kedvezményezettek életében;
 • A megvalósítandó projekt innovativitása;
 • társadalmi innováció fenntarthatósága a támogatási időszakot követően (a társadalmi vállalkozások itt előnyt élveznek);
 • A társadalmi innováció egy többszörözhető modell vagy más módon jelentős növekedési potenciállal rendelkezik.
 • Az anyagi és készségfejlesztési támogatás jelentős hozzáadott értéket jelent a pályázó számára.

A zsűri többségi szavazással hozza meg döntését, munkájuk nem nyilvános, döntésük végleges. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a beérkező pályamunkák alapján a pályázati díj egy részét vagy egészét ne ossza ki, vagy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

5.    A program menetrendje

Az időzítés tekintetében a kiíró fenntartja a változtatás jogát.

Az időzítés tekintetében a kiíró fenntartja a változtatás jogát.

6.    Hogyan kell pályázni?

A pályázati anyagot elektronikus úton várjuk.

A pályázat beadásának határideje: 

2015. október 31. éjfél

Elektronikus úton beküldendő pályázati anyagok:

 • a kitöltött pályázati adatlap (aláírt, szkennelt változat) - a pályázati kiírás 1. sz. melléklete;
 • a pályázó 2014-es elfogadott pénzügyi beszámolója;
 • az előző egy-két évben megvalósított nagyobb projekt vagy projektek leírása, referenciái (támogatott intézmények vagy személyek elérhetősége, sajtómegjelenések, beszámolók stb.);
 • a „Lépj Velünk - Társadalmi innovációs programban” pályázó projekt indulásától a pályázat beadásáig eltelt időszakra vonatkozóan: a projekt eddigi eredményeit, a ráfordításokat, az eddig elnyert támogatásokat bemutató és igazoló dokumentumok (költségszámítás, fotók, támogatók referenciái stb.);
 • a Nyilatkozat eredeti, aláírt példánya szkennelve - a pályázati kiírás 2. sz. melléklete;
 • az alapítvány vagy egyesület, nonprofit gazdasági társaság, illetve a szociális szövetkezet létesítő okiratának hiteles másolata szkennelve;
 • a nyilvántartását vezető törvényszék által a pályázónak a nyilvántartásban szereplő adatairól kiadott, 15 napnál nem régebbi kivonat szkennelve;
 • az aláírási címpéldány szkennelve;
 • egy 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisból (KOMA) lekért adatlap.

Az elektronikus úton beküldendő anyagokat a következő címre várjuk: hungary@nesst.org .

Az elektronikus levél tárgy rovatának megjelölése a következő legyen:

„Lépj velünk 2015” – A SZERVEZET NEVE (a pályázó szervezet nevének megfelelően).

A hiányos pályázati dokumentációt benyújtó szervezetek pályázata esetében hiánypótlásra kizárólag a pályázati határidőn belül van lehetőség. Határidőn túl benyújtott hiánypótlás a pályázó szervezet automatikus kizárását jelenti.

A nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követően, a támogatási szerződés aláírását megelőzően a hivatalos eredeti dokumentumokat papíralapon is be kell nyújtania.

7.    Kapcsolat és további feltételek:

Kapcsolattartó:

Pap Henrik

e-mail: hpap@nesst.org

Telefon: +36 30 352 2685, +36 1 267 0231

Részletes pályázati felhívás

Pályázati adatlap