Descriere

Proiectul Fabricat în Ţara lui Andrei, aflat la ce-a de-a doua ediţie, este o competiţie de afaceri sociale organizată de OMV Petrom în parteneriat cu Fundația NESsT. Prin acest proiect se oferă finanţări în valoare totală de 350.000 de euro, consultanţă şi pregătire alături de echipa de experţi a Fundaţiei NESsT, pentru a crea afaceri sociale ce produc valoare, rezolvă probleme sociale și oferă locuri de muncă în comunităţile vizate de proiect.

Obiective

Prin Fabricat în Ţara lui Andrei se urmăreşte dezvoltarea de afaceri sociale sustenabile prin care să se creeze locuri de muncă, venituri pe termen lung şi oportunităţi de dezvoltare socio-economică pentru persoane din grupuri vulnerabile. 

În cadrul proiectului sunt 29 de comunităţi eligibile pentru finanţarea dezvoltării de întreprinderi sociale. Acestea sunt comunități răspândite geografic în diferite zone rurale ale României în care activează OMV Petrom, care se confruntă cu mari probleme socio-economice. Înainte de lansarea competiţiei de idei de afaceri sociale, fiecare comunitate a trecut printr-o etapă de cercetare a nevoilor şi potenţialului local.

Pe parcursul proiectului Fundația NESsT oferă sprijin persoanelor şi echipelor înscrise în competiţie pentru dezvoltarea ideilor, realizarea studiilor de piaţă, studiilor de fezabilitate şi a planului de afaceri. În urma susţinerii planurilor de afaceri sunt desemnaţi 10 câştigători ai unor granturi de maxim 32.000 euro fiecare. Aceștia vor fi sprijiniţi mai departe în implementarea planurilor de afaceri.

Obiective specifice

  • Sprijinirea a 35 de potenţiali antreprenori să cristalizeze şi să planifice o afacere socială şi să îşi dezvolte abilităţile antreprenoriale
  • Sprijinirea dezvoltării a 20 de planuri de afaceri, pregătind astfel antreprenorii pentru o oportunitate de finanţare. În vederea atingerii acestui obiectiv au fost organizate 3 sesiuni de workshopuri urmărind realizarea studiului de feabilitate, a studiului de piaţă, pentru care fiecare antreprenor a beneficiat de un grant de până la 1.500 euro, şi scrierea planului de afaceri. De asemenea, au fost oferite peste 1800 ore de consultanţă individuală din partea echipei NESsT;

  • Finanţarea a 10 afaceri sociale cu 32.000 euro fiecare şi sprijinirea incubării acestora. În această etapă sunt planificate 3 workshopuri cu focus pe managementul performanţei, marketing şi vânzări, şi aspecte financiare.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada mai 2015 – iunie 2017 şi are următoarele rezultate anticipate:

  • Dezvoltarea a 10 afaceri sociale în comunităţile eligibile din cadrul proiectului;

  • Oferirea de granturi în valoare totală de 350.000 euro pentru dezvoltarea afacerilor sociale (inclusiv granturile oferite pentru cercetarea pieţei);

  • Crearea a peste 60 de locuri de muncă în comunităţile eligibile;

  • Sprijinirea a aproximativ 80 de producători locali prin achiziţia de materie primă necesară activităţii afacerilor sociale (legume, fructe);

  • Susţinerea educaţiei tinerilor şi formarea profesională în diferite meserii (tâmplar, apicultor, îngrijire la domiciliu etc) pentru un total de 30 de persoane.


Întreprinderi sociale


Parteneriat

petrom-1.jpg

Proiectul este implementat în parteneriat cu OMV Petrom. Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe site-ul Fabricat in TLA.


Contact

Pentru mai multe detalii vă rugăm să o contactați pe: Irina Asaftei, Project Manager, NESsT România,  iasaftei[at]nesst.org