Descriere

Proiectul „Dezvoltarea de parteneriate în vederea consolidării antreprenoriatului social” este coordonat de către Fundația NESsT România și implementat în parteneriat cu Social Entrepreneurship Impact & Finance (SEIF, Elveția) și Fundația Alături de Voi (ADV, România). Obiectivul general al proiectului constă în întărirea rolului întreprinderilor sociale, ca şi promotori de schimbare pozitivă spre o societate incluzivă, transferând cunoştinţe şi bune practici între România şi Elveţia.

Obiective

Prin acest proiect NESsT România și partenerii săi urmăresc să abordeze atât nevoile comunității cât și a antreprenorilor sociali. Proiectul este conceput pentru a ajuta la reducerea disparităților economice prin dezvoltarea și consolidarea întreprinderilor sociale, și în același timp pentru a răspunde nevoilor antreprenorilor sociali prin asigurarea accesului la finanțare, dezvoltare de competențe, mentorat și acces la experții din cadrul SEIF. Fundația Alături de Voi promovează proiectul în țară și oferă suport pentru dezvoltarea resurselor umane, oferind o perspectivă valoroasă despre lucrul cu grupurile vulnerabile. Împreună, partenerii au identificat regiunile din România în care există un nivel ridicat de dezvoltare al întreprinderilor sociale, au organizat mese rotunde pentru a încuraja schimbul de experințe și au oferit sprijin antreprenorilor locali în planificarea afacerilor sociale.

Obiective specifice

  • Susținerea a 10 întreprinderi sociale în procesul de planificare a afacerii, cu focus pe următoarele arii de impact: obţinerea de venituri sustenabile, incluziune pe piaţa muncii şi acces la servici de bază (cum ar fi apa, electricitate, salubritate) prin tehnologii accesibile;

  • Dezvoltarea capacităţii a 10 întreprinderi sociale din România din cadrul portofoliului NESsT prin folosirea unui nou instrument de incubare și prin conferințe pe tema economiei sociale;

  • Promovarea economiei sociale şi a bunelor practici dezvoltate prin acest proiect, utilizând cele mai eficiente şi profesionale canale de comunicare.

Rezultate

Proiectul este implementat pe o perioadă de 3 ani, urmând a fi finalizat în 2018.

Rezultate anticipate:

  • 10 întreprinderi sociale finalizează cu succes procesul de planificare a afacerii;

  • 15 întreprinderi sociale și-au dezvoltat competențele de management al afacerii;

  • Antreprenoriatul social va fi promovat printr-o serie de evenimente dedicate, iar cooperarea dintre partenerii locali, România și Elveția va consolida un mediu favorabil creșterii și schimbului de experiențe între întreprinderile sociale.


Întreprinderi sociale sprijinite


Nesst_2016-056_tn.jpg

Ziua Întreprinderilor Sociale 2016


Suport

Swiss-Romanina-Cooperation.png

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de CHF 249,144 din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Bugetul total al proiectului este de CHF 299,948 și Fundația NESsT România contribuie cu o co-finanțare în valoare de CHF 50,804.

Mai multe detalii despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român se regăsesc aici și aici.

 


Contact

Pentru mai multe detalii vă rugăm să o contactați pe: Sonia Oprean, Senior Manager, NESsT România, soprean[at]nesst.org