NESsT poszukuje przedsiębiorstw społecznych do polskiego portfolio organizacji 


Proces aplikacyjny w ramach programu
NESsT Empowers 

W ramach programu NESsT Empowers, NESsT poszukuje przedsiębiorstw społecznych do polskiego portfolio organizacji. Proces aplikacyjny zostanie zamknięty 15 kwietnia 2018 roku. Aplikacje weryfikowane są prezz zespół NESsT na bieżąco.

Wybrane przedsiębiorstwa społeczne zaproszone zostaną do portfolio NESsT i otrzymają dofinansowanie, do 20 000 dolarów na rozwój biznesu, a także szkolenia i doradztwo, między innymi w zakresie dopracowania biznesplanu czy wyznaczenia kierunków rozwoju firmy. Wsparcie przedsiębiorstw na drodze do osiągnięcia stabilnej sytuacji finansowej, realizowane będzie przez zespół NESsT oraz Sieć Doradców Biznesowych NESsT, świadczących mentoring na zasadzie pro-bono.

Program NESsT Empowers to inicjatywa, której realizacja w Polsce możliwa jest dzięki wsparciu naszych partnerów, w tym JP Morgan, Credit Suisse, Fossil i PwC.

 

Kogo zapraszamy do aplikowania?

Przedsiębiorstwa społeczne aplikujące do programu
NESsT Empowers spełniać muszą następujące kryteria:

  • Posiadać siedzibę w Polsce;

  • Korzystać z narzędzi rynkowych w celu zwiększenia dostępu do rynku pracy dla osób marginalizowanych, oferując im szkolenia, staże i/lub zatrudnienie;

  • Posiadać doświadczenie w szkoleniu lub zdolność do szkolenia osób z grup marginalizowanych do pracy w jednym z wymienionych sektorów gospodarki: (1) centra usług finansowych dla biznesu, (2) usługi informatyczne i telekomunikacja, (3) produkcja przemysłowa (zwłaszcza: elektronika, sprzęt AGD, motoryzacja, lotnictwo), (4) logistyka, (5) handel (w tym sieci handlowe), (6) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, oraz (7) produkcja i przetwórstwo żywności (w tym napojów).

  • Znajdować się na etapie walidacji (prowadzona jest sprzedaż, usługi lub produkty są już zweryfikowane przez rynek, jednak przedsiębiorstwo nie osiągnęło jeszcze stabilności finansowej) lub przygotowania do wzrostu (osiągane przychody pokrywają koszty przedsiębiorstwa, model biznesowy został już przetestowany, jednak firma nie rozpoczęła jeszcze skalowania).

  • Okazywać chęć aktywnego zaangażowania się w proces wyboru.

Harmonogram

STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2018: APLIKACJA

Aplikacje będą weryfikowane na bieżąco. Proces aplikacyjny zostanie zamknięty 15 kwietnia 2018 roku.

LUTY-KWIECIEŃ 2018: WIZYTA STUDYJNA

Odwiedzimy wybrane przedsiębiorstwa społeczne i zadamy im szereg pytań, by lepiej zrozumieć i opisać ich biznes, plany rozwoju oraz potrzeby. Zebrane informacje posłużą do stworzenia dokumentów, które zaprezentowane zostaną przed Komitetem Inwestycyjnym. Na tym etapie przewidujemy wybranie od trzech do pięciu przedsiębiorstw społecznych.

MAJ-CZERWIEC 2018: OGŁOSZENIE DECYZJI

Zespół NESsT ogłosi decyzję Komitetu Inwestycyjnego odnośnie wsparcia wybranych przedsiębiorstw społecznych. Planujemy wybór nie więcej niż 2 przedsiębiorstw społecznych.

Proces wyboru

start-conversation.png

1. Aplikacja

Opowiedz nam o swoim przedsiębiorstwie społecznym - wypełnij formularz aplikacyjny. Zajmie Ci to kilka godzin, jednak możesz zapamiętać dokument i wrócić do niego później. 

Zespół NESsT oceni Twoją aplikację według kluczowych dla nas kryteriów. Możemy zwrócić się do Ciebie
z dodatkowymi pytaniami.

site-visit.png

2. Wizyta studyjna

Spotkamy się z Tobą i Twoim zespołem w siedzibie przedsiębiorstwa. Będziemy chcieli przyjrzeć się dokładniej sytuacji firmy i perspektywom jej wzrostu.  

due-diligence.png

3. Due Diligence

W ramach tego etapu szczegółowo zbadamy i opiszemy sytuację Twojej firmy
w aspekcie finansów, uwarunkowań prawnych, procedur dotyczących podejmowania decyzji, zarządzania, możliwości rozwoju i potrzeb inwestycyjnych. Następnie menedżer portfolio zaprezentuje Twój biznes przed Komitetem Inwestycyjnym, który podejmie ostateczną decyzję, czy przedsiębiorstwo dołączy do naszego portfolio.

 

ic-letter.png

4. List powitalny

Jeśli propozycja inwestycji
w Twój biznes zostanie rozpatrzona pomyślnie, otrzymasz list z oficjalnym zaproszeniem do portfolio NESsT. Zaprezentujemy Ci, jak korzystać z systemu zarządzania wynikami - NESsT Performance Management Tool, i wspólnie uzgodnimy regularne spotkania
z menedżerem portfolio, który zapewni że wsparcie, mentoring i szkolenia, jakie otrzymujesz służą rozwojowi Twojego biznesu.